Scroll down

Alternate Text

Dossiers

Werkzaamheden

Defence for Children werkt op verschillende gebieden aan de versterking van kinderrechten, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag, zowel nationaal als internationaal. We richten ons daarbij met name op de kwetsbare kinderen. De werkzaamheden zijn ondergebracht in deze thema's: Jeugdstrafrecht, Migratie, Familie, Seksuele Uitbuiting, Meisjesrechten, Onderwijs, Kinderen in Armoede.