Scroll down

Alternate Text

Dossier: Onderdak en huisvesting

De achtergrond 

Ieder kind heeft het recht om veilig en gezond op te groeien. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het hebben van een dak boven je hoofd. Helaas is dit voor sommige kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend. Via de Kinderrechtenhelpdesk ontvangt Defence for Children al langere tijd zorgelijke signalen over gezinnen met kinderen die problemen hebben op het gebied van onderdak en huisvesting.

In de praktijk komt het voor dat hulpverleners dreigen kinderen bij hun ouders weg te halen als de ouders dakloos zijn of dreigen te raken. Ook is het voor dakloze gezinnen lastig om vervangende woonruimte te vinden als zij door de woningcorporatie op een zwarte lijst zijn geplaatst of een negatieve verhuurdersverklaring hebben. Dakloze gezinnen worden ook niet altijd toegelaten tot de maatschappelijke opvang omdat er vaak onvoldoende plek is voor gezinnen. Eenmaal wel toegelaten tot de maatschappelijke opvang is het vaak lastig om weer uit te stromen naar een zelfstandige woning vanwege een gebrek aan voldoende en betaalbare huurwoningen.

De situatie waarin deze kinderen zich bevinden, staat vaak op zeer gespannen voet met de rechten die zij hebben, zoals hun recht op een toereikende levensstandaard – waar huisvesting ook onderdeel van uitmaakt - en hun recht op gezinsleven. In de praktijk wordt te weinig gekeken naar de rechten van de kinderen en ligt de focus te veel op de positie van de ouders en hetgeen zij hebben gedaan of nagelaten.

Defence for Children maakt zich ernstig zorgen om deze kinderen. Daarom hebben wij, in samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp, onderzoek gedaan en hebben we in kaart gebracht wat de geldende wet- en regelgeving is in bovengenoemde situaties.

Meer informatie:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee