Scroll down

Alternate Text

Toekomst

Sustainable Development Goals

Armoede, ongelijkheid, geweld en milieuvervuiling, de toekomst van de wereld is een zorg van iedereen. Sinds januari 2017 zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties van kracht. Deze moeten er de komende jaren voor zorgen, dat alle staten zich inzetten voor armoedebestrijding, duurzame economische ontwikkeling en het voorkomen van milieuschade en sociale ongelijkheid. De doelen gelden niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar voor álle landen. Defence for Children is verheugd dat het belang van kinderen regelmatig terugkomt in de Sustainable Development Goals. Kinderen groeien immers op in de wereld van nu en zijn volwassen in de wereld die in 2030 duurzaam en eerlijk moet zijn.


De Sustainable Development Goals moeten zorgen voor een wereld waarin kinderen gezond en gelukkig kunnen opgroeien en worden beschermd tegen mishandeling, uitbuiting en geweld. Toegang tot onderwijs, het verminderen van armoede, en gelijkheid tussen jongens en meisjes vormen in de werelddoelen een belangrijke pijler en sluiten daarmee goed aan op het werk van Defence for Children. Defence for Children vindt het essentieel dat wordt geïnvesteerd in kinderen. Alleen dan kan de cyclus van armoede en ongelijkheid worden doorbroken. Defence for Children roept de Nederlandse regering op, om opvolging te blijven geven aan de plannen zoals vastgelegd in het rapport 'Nederland ontwikkelt duurzaam', en regelmatig te rapporteren en andere staten te stimuleren om te rapporteren over de voortgang in het behalen van de doelen. Bij het uitwerken van plannen hiervoor, dient ook naar de mening van kinderen te worden geluisterd.

Carrie van der Kroon

“De Sustainable Development Goals dragen bij aan een wereld waarin kinderen gezond en gelukkig kunnen opgroeien en worden beschermd tegen mishandeling, uitbuiting en geweld. Hiervoor moeten maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven en gemeentes zich voortdurend inzetten.”

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee