Scroll down

Alternate Text

Kinderbescherming

Kinderbescherming: hoe doen wij dat

Defence for Children zet zich in voor de bescherming en de bevordering van kinderrechten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hiermee verplicht Defence for Children zich om geen schade te berokkenen aan kinderen en om alle vormen van mishandeling, verwaarlozing, uitbuiting en geweld te voorkomen. Defence for Children heeft de morele en wettelijke verplichting om kinderen die bij haar betrokken zijn, te beschermen tegen schade. De medewerkers van Defence for Children zijn specialisten op het gebied van kinderrechten en kinderbescherming. Dat biedt echter nooit 100% garantie. Zo verschenen er in 2018 in de media berichten over wangedrag van hulpverleners bij andere, internationale organisaties. De misstanden die naar boven komen zijn ronduit afschuwelijk en absoluut onacceptabel. Kwetsbaren horen beschermd te worden en zeker niet uitgebuit of misbruikt.  

Bij Defence for Children staat de bescherming van kinderen en hun families boven alles. Om die reden hebben wij een speciaal Kinderbeschermingsbeleid en een medewerker aangesteld die zich hier mee bezig houdt. Om te beginnen maken wij in al onze wervingsadvertenties voor nieuw personeel melding van het feit dat wij een actief kinderbeschermingsbeleid voeren. Daarna worden al onze medewerkers gescreend voordat ze in dienst mogen treden en moeten zij een gedragscode ondertekenen als onderdeel van hun contract. Alle nieuwe medewerkers worden vervolgens getraind over de eigen rol bij de bescherming van kinderen. Medewerkers moeten zich allemaal houden aan het Kinderbeschermingsbeleid van de organisatie. Er zijn meerdere keren per jaar interne trainingen over het onderwerp. De medewerkers belast met het trainen op en naleving van dit beleid, is altijd beschikbaar om te sparren met medewerkers en geeft advies hoe risico’s te vermijden en welke maatregelen intern te nemen.

We hanteren een zero-tolerance-beleid op misstanden, onderzoeken iedere klacht en treden krachtig op waar nodig. Overtreding van het beleid en de gedragscode, kan leiden tot ontslag. Dat kan ook inhouden dat de desbetreffende autoriteiten op de hoogte worden gebracht, wanneer de wet is overtreden. Dit is tot op heden gelukkig nooit gebeurd. Het belangrijkste is dat we samen dagelijks werken aan een cultuur van de organisatie waarin het normaal is om te spreken over risico’s, hoe deze te vermijden en dat wij zorgen voor veilige en open rapportagelijnen bij vermoedens.

Elke organisatie loopt echter het risico dat kwaadwillenden een gelegenheid zoeken om misbruik te maken van kinderen. Als kinderrechtenorganisatie zetten wij daarom -meer nog dan andere sectoren- alles op alles om misstanden te voorkomen. Het is onze verantwoordelijkheid om ons uiterste best te doen om de kinderen waarmee wij in contact zijn, te beschermen. De misstanden in 2018 waren daarom ook voor ons reden om nogmaals ons beleid scherp onder de loep te nemen en te kijken welke maatregelen wij nog konden nemen om nóg veiliger te werken voor kinderen.

Lees hier ons uitgebreide Kinderbeschermingsbeleid

 

Contact Child Protection Officer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee