Scroll down

Alternate Text

Better Care Network Netherlands

Samenwerken

In Nederland is er een groot aantal organisaties al jarenlang in binnen- en buitenland actief betrokken bij de zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. Een aantal organisaties heeft in 2007 het initiatief genomen om een Nederlandse afdeling van het Better Care Network op te richten.

Het doel van het Better Care Network Netherlands is om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit doen we door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier willen we informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten.

Het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van het Better Care Network Netherlands.

De Nederlandse afdeling van het Better Care Network is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Het netwerk wil in het buitenland betere zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg bevorderen.

Betere zorg betekent dat:

  • Het aantal kinderen dat van hun ouders gescheiden wordt of in de steek gelaten wordt afneemt;
  • Uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen - waar mogelijk en passend - met hun families worden herenigd;
  • Mogelijke vervangende vormen van zorg - o.a. door familieleden of gemeenschap - voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verder worden ontwikkeld en gestimuleerd;
  • Voor kinderen die met politie en justitie in aanraking komen, aangepaste wetten, procedures, autoriteiten en instellingen overeenkomstig het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind aanwezig zijn én toegepast worden;
  • Internationale en nationale kaders voor alle vormen van zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg worden ontwikkeld en vastgesteld én structuren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de uitvoering;
  • Erop wordt toegezien dat residentiële zorg zo min mogelijk en alleen wanneer passend wordt ingezet.
  • Kinderen die niet thuis kunnen wonen moeten professionele zorg krijgen, daarom is vrijwilligerswerk vanuit Nederland met kwetsbare kinderen alleen onder strikte criteria aan te raden. 

Rond deze kwesties bevordert het Better Care Network Netherlands actieve uitwisseling van informatie en samenwerking. Tevens wordt er op internationaal, regionaal en nationaal niveau gepleit voor algemeen geldende kwaliteitscriteria.

Lees meer op de website van het Better Care Network

Campagne Stop Weeshuistoerisme

Lees meer!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee