Scroll down

Alternate Text

Dossier: EU-Turkije deal

Defence for Children Nederland strijdt voor de bescherming van kinderrechten, zowel in Nederland als wereldwijd. Als onderdeel van onze missie zijn wij mede-eiser in de rechtszaak tegen de Nederlandse staat betreffende de EU-Turkije deal en leveren we de juridische expertise op het gebied van kinderrechten.

De EU-Turkije deal, gesloten in 2016, stelt Europa in staat om kinderen op de vlucht uit Syrië terug te sturen naar Turkije in ruil voor financiële steun aan Turkije en een verruimde visumregeling voor Turken in Europa. In de praktijk resulteert dit vaak in kinderen die vastzitten op de Griekse eilanden, met onvoldoende opvangcapaciteit en tekorten aan voedsel, onderdak en sanitaire- en medische voorzieningen.

Waarom doen we mee?

Defence for Children zet zich al jarenlang in voor de rechten van kinderen in vluchtelingenkampen. De schendingen van kinderrechten als gevolg van deze EU-Turkije deal zijn schrijnend en onacceptabel. Kinderen worden blootgesteld aan traumatische omstandigheden, waaronder gebrek aan adequate huisvesting, onderwijs en medische zorg. Het VN-Kinderrechtenverdrag en de EU-wetgeving verplichten staten om kinderen te beschermen, maar leven die regels vaak zelf niet na. 

Eva Huls

“Via de Kinderrechtenhelpdesk hebben we in meerdere zaken het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bericht over de leefomstandigheden in Griekse opvangkampen ten gevolge van de EU-Turkijedeal. Het Europese Hof heeft in die zaken geoordeeld dat sprake is van een mensenrechtenschending. De voortdurende onveiligheid, de mensonterende situatie en de daarmee gepaard gaande schending van kinderrechten, maken dat we besloten hebben als mede-eiseres op te treden in de rechtszaak."

Gezondheidsproblemen

De EU-Turkijedeal had als doel om de stroom van vluchtelingen naar Europa te verminderen maar resulteerde in overvolle kampen en ontoereikende ondersteuning. Dit had en heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van kinderen op de vlucht. Zo werden in de kampen op Lesbos en Chios eerder honderden kinderen behandeld aan luchtweg- en huidinfecties, maar ook voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Relevante wetgeving

Het VN-Kinderrechtenverdrag en EU-wetgeving stellen duidelijk dat kinderen recht hebben op bescherming en zorg, ongeacht hun migratiestatus. Artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag benadrukt dat het belang van het kind altijd voorop moet staan. Artikel 22 erkent specifiek de rechten van kinderen op de vlucht op bescherming en bijstand. Het is schrijnend dat deze fundamentele rechten worden geschonden op de Griekse eilanden, waar kinderen worden blootgesteld aan ernstige risico's.

Onze inzet en acties

Defence for Children onderneemt actie om de rechten van kinderen op de vlucht te verdedigen. We ondersteunden de afgelopen jaren kinderen op de Griekse eilanden met juridische hulp. We ondernemen actie om de rechten van deze minderjarige kinderen te beschermen door via onze Kinderrechtenhelpdesk het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te berichten. Lees hier de dagvaarding. 

Onze belofte

Defence for Children Nederland houdt de Nederlandse overheid aansprakelijk voor haar rol in het schenden van de rechten van kinderen op de vlucht. We stellen de schendingen van kinderrechten op de Griekse eilanden hiermee aan de kaak.

Verwijzingen

  • EHRM 4 april 2023, A.D. t. Griekenland (nr. 55363/19), r.o. 13-19;
  • EHRM 13 juni 2023, H.A. e.a. t. Griekenland (nrs. 4892/18 en 4920/18), r.o. 36-37, 50;
  • EHRM 23 november 2023, M.B. t. Griekenland (nr. 8389/20), r.o. 14, 17;
  • EHRM 23 november 2023, M.L. t. Griekenland (nr. 8386/20), r.o. 16, 19.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee