Scroll down

Alternate Text

Medewerkers Defence for Children

Mirjam Blaak

Directeur - bestuurder

"Er zijn veel misstanden waar kinderen direct of indirect de dupe van worden. Daarom vind ik het zo belangrijk om te werken aan de naleving van kinderrechten. Met gedegen juridische kennis zetten wij ons in voor blijvende verbeteringen voor kinderen."

Marielle Bahlmann

Juridisch adviseur Jeugdrecht

"Niet alle kinderen weten wat hun rechten zijn of hoe zij daarvoor moeten opkomen als er een juridisch conflict is. Als jurist, gespecialiseerd in het jeugdrecht, adviseer ik kinderen, ouders, familieleden en professionals daar graag over."

Femke Minderman

Projectmedewerker Jeugdrecht

"Ook in Nederland is het belangrijk om scherp te zijn op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ieder kind moet zich zo volledig mogelijk kunnen ontwikkelen tijdens zijn of haar jeugd en dus naar school kunnen. Ik zet mij graag in om ervoor te zorgen dat dit recht gewaarborgd wordt in Nederland."

Maartje Schulte

Juridisch adviseur Jeugdrecht

"Er voor te zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt én anderen te inspireren om door een kinderrechtenbril te kijken, samen met bevlogen collega’s, geeft mij enorme voldoening. Daarom werk ik hier met heel veel plezier!"

Chantal Roso

Juridisch medewerker Jeugdrecht

"Ik zet mij graag in om de rechten van kinderen te versterken, want zij zijn de toekomst. Werken voor een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen maakt mij dan ook trots."

Juridisch medewerker Jeugdrecht

Vacature

Maartje Berger

Juridisch adviseur Jeugdrecht

"Een verschil maken in het leven van kinderen door ervoor te zorgen dat hun stem gehoord wordt, hun rechten serieus worden genomen en kinderrechtenschendingen kunnen worden aangepakt, is geweldig werk."

Ytje Hokwerda

Programmamanager Jeugdrecht

"Het is geweldig om met bevlogen collega’s je in te zetten voor de rechten van kinderen. Als het niet klopt met je rechtsgevoel dan is er een oplossing. Het kinderrechtenverdrag biedt daarvoor handvatten."

Eva Huls

Advocaat-in-dienstbetrekking

"Kinderen zijn zeer kwetsbaar in elke samenleving, ook in de onze. Zij verdienen alle zorg en aandacht. Hun belang staat voorop, altijd. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helaas nog niet. Bij collectieve kinderrechtenschendingen treed ik op namens Defence for Children, teneinde de belangen van kinderen te verdedigen zoals in de statuten van Defence for Children is vermeld."

Lizet Vlamings

Manager Kinderrechten

“Kinderen en hun rechten worden nog te vaak niet serieus genomen, ook hier in Nederland. Ik zet mij met veel passie in om hier samen met het fantastische team van Defence for Children verandering in te brengen, zodat alle kinderen hun stem kunnen laten horen en hun rechten zijn gewaarborgd.”

Jonneke Reichert

Manager Programma’s en Fondsenwerving

“Bij Defence for Children komen we op voor de rechten van kinderen en jongeren op thema’s als inclusief onderwijs, meisjesrechten, armoede en seksuele uitbuiting. Dat kunnen en willen we niet alleen. In mijn rol werk ik daarom aan het versterken van ons netwerk met partners die hetzelfde doel voor ogen hebben. Samen bewerkstelligen we nog meer impact!”

Sharon Detrick

Juridisch adviseur Jeugdrecht

“Ik ben er trots op dat ik voor een kinderrechtenorganisatie werk, die kiest voor een juridische insteek. Het is een verplichting voor ons allen om ons in te zetten voor de rechten van kinderen wereldwijd. Met onze partners bouwen we aan een duurzame relatie om samen bij te dragen aan de ontwikkeling en verdieping van kinderrechten. Dat is uniek.”

Sander Schuitemaker

Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie

"Kinderrechten worden vaak vergeten in het migratierecht. Het beginsel dat het belang van het kind voorop moet worden gesteld, moet worden beschouwd als het prisma waardoor het recht moet worden bekeken. Daar zet ik me voor in.”

Amy Ouwens

Juridisch medewerker Kinderrechten en Migratie

"Het belang van het kind dient in alle procedures een eerste overweging te vormen, zo ook in migratiezaken. Toch ontbeert het Nederlandse vreemdelingenrecht in veel gevallen een kinderrechtenperspectief. Ik zet mij er, samen met mijn collega’s van Defence for Children, graag voor in dat het belang van het kind beter wordt gewaarborgd binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht, zoals ook wordt opgedragen door het VN-Kinderrechtencomité."

Marie-Christine Alting von Geusau

Juridisch medewerker Kinderrechten en Migratie

"De aandacht voor kinderrechten is nog steeds incidenteel in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Mijn kinderrechtendroom is dat er voor elk kind in iedere procedure een afweging van het belang van het kind plaatsvindt zoals neergelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Hiervoor wil ik mij maximaal inzetten bij Defence for Children." 

Jantine Walst

Juridisch adviseur Kinderrechten, Migratie en Onderwijs

"Ik zet mij er graag voor in dat de (kinder)rechten van vluchtelingen- en migrantenkinderen gerespecteerd worden zodat zij de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, en zodat zij de ruimte krijgen om kind te kunnen zijn."

Martin Vegter

Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie

“In migratiezaken kijkt de vreemdelingenrechter veelal eerst naar het kind als vreemdeling en pas daarna als kind. Bij de kinderrechter is dat ondenkbaar, daar staat altijd het kind centraal. Ik zie het als een uitdaging om ervoor te strijden dat ook binnen het vreemdelingenrecht het kind als kind wordt gezien en diens belang conform het IVRK daadwerkelijk vooropgesteld wordt.”

Hevien Dahly

Medewerker Kinderrechten en Migratie

"De stem van kinderen die in aanraking komen met het vreemdelingenrecht wordt nog altijd te weinig gehoord in de politiek, op ministeries en in de rechtszaal. Samen met de jongerenambassadeurs van Defence for Children proberen we daar verandering in te brengen om ervoor te zorgen dat er niet alleen over kinderen wordt gepraat, maar ook mét hen."

Veronika Pišorn

Projectcoördinator Kinderrechten en Migratie

"Kinderen zouden effectief gebruik moeten kunnen maken van het rechtssysteem wanneer bescherming, adequate opvang en groeimogelijkheden uitblijven. Ik wil me inzetten voor een Europa dat ervoor kiest om kinderen niet in  uitbuitingssituaties, of zonder huis, school, dokter of advocaat te laten om politieke doelen te bereiken. Children are the future, maar ze hebben hier en nu al het recht op een veilig en waardevol leven.

Mieke Breedijk

Medewerker Communicatie

"Door de vluchtelingencrisis van 2015 -sommige beelden en verhalen uit die periode zullen me altijd bijblijven- besloot ik me in te zetten voor de rechten van kinderen. Bijna een derde van de wereldbevolking is onder de 18 jaar, en toch zijn kinderen en hun mensenrechten nog te vaak onzichtbaar in politiek, beleid, media en samenleving. Bij Defence for Children werk ik als kinderrechtenjurist en journalist samen met anderen aan het laten horen van de stem van kinderen."

Wafaa Abdelhadi

Projectmedewerker Meisjesrechten

"Als projectmedewerker binnen het team meisjesrechten zet ik mij samen met de lokale partners in voor de rechten van meisjes. Ik vind het belangrijk dat de rechten van meisjes beschermd en bevorderd worden. Tevens is het van belang dat meisjes weten welke rechten ze hebben en daarin ondersteund en versterkt worden om voor hun rechten op te komen. Daar draag ik graag aan bij."​

Liselot Bloemen

Projectcoördinator Meisjesrechten

“De rechten van kinderen en vooral van meisjes in ontwikkelingslanden staan onder grote druk: kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en seksueel geweld bijvoorbeeld komen er vaak voor. Ik draag graag mijn steentje bij om - samen met lokale partners - de rechten van meisjes te bevorderen en voel me daarom op mijn plek bij Defence for Children."

Linda Barry

Projectmedewerker Meisjesrechten

"In veel landen zijn meisjes de eerste slachtoffers wanneer de mensenrechten van kinderen worden geschonden. Ze worden vaak gediscrimineerd om hun leeftijd en om hun sekse. Deze dubbele discriminatie kan toenemen als andere factoren worden toegevoegd, zoals arm zijn, een handicap hebben of tot een minderheidsgroep behoren. Samen met onze partners en jongeren activisten zet ik me graag in voor een wereld waarin meisjesrechten worden nageleefd en meisjes empowered worden om hun rechten te eisen."

Ellen Ambags

Programmacoördinator Meisjesrechten

“Binnen het internationale team van de Girls Advocacy Alliance zet ik mij in voor de rechten van meisjes. Hun rechten worden wereldwijd op grote schaal geschonden, enkel en alleen omdat zij meisjes zijn. Samen met onze lokale partners maak ik mij graag juist voor hen sterk. Want ook meisjes hebben rechten!”

Marinke Ros

Teamleider Migratie

"Het is nog altijd nodig om op te komen voor kinderen van wie de rechten niet als vanzelfsprekend gewaarborgd zijn. Defence for Children zorgt ervoor dat de stem van kinderen gehoord wordt en dat hun belangen worden behartigd. Ik vind het belangrijk en fijn dat ik hieraan een bijdrage kan leveren."

Celine Verheijen

Projectcoördinator Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting

"Ik geef trainingen aan professionals in de toerismesector om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Wanneer mensen weten wat de signalen zijn en weten waar ze dit kunnen melden, doen zij dit ook. Alleen met meldingen kan de politie daders opsporen en slachtoffers helpen. Daarom vind ik dit werk zo belangrijk."

Iara de Witte

Projectcoördinator Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting

"Alles is kinderrechten. De basis voor bijna iedere beslissing of oplossing. Soms is het echt zo simpel. Heel vaak is de werkelijkheid natuurlijk veel weerbarstiger. Maar "kan niet" bestaat niet. Zorgen voor een kindgerichte oplossing is mijn uitdaging."

Carrie van der Kroon

International Programmes, Lobby & Advocacy Coordinator

"Opkomen voor kinderrechten is in sommige landen gevaarlijk. Ik ben trots dat ik lokale kinderrechtenverdedigers die werken voor Defence for Children-ECPAT mag ondersteunen in het uitvoeren van hun soms moeilijke en dappere werk."

Tirsa Hofstee

Communicatieadviseur

"Om misstanden in beleid rondom kinderrechten aan het licht te brengen, zoeken we de media op. Ik heb veel contact met journalisten, over een breed scala aan onderwerpen. In onze communicatie gaat het altijd over kwetsbare kinderen, het zijn hun belangen die we zo goed mogelijk proberen te behartigen. Dit doen we met gedegen juridische kennis en een flinke portie strijdlust."

Daniëlle de Jong

Communicatieadviseur

"Het werken aan het versterken van kinderrechten is een voorrecht, zeker wanneer je hiermee het verschil kunt maken voor de meest kwetsbare kinderen. In mijn functie gaat communicatie hand in hand met mediabenadering, lobby, campagnes en actievoeren om zo naast het juridisch bijstaan van kinderen ook verandering teweeg te brengen voor een grotere groep kinderen."

Sabrina van Beek

Hoofd Financiën

"Door het maken, onderhouden en bewaken van de financiële en bedrijfsmatige processen kan ik ervoor zorgen dat mijn collega's zich kunnen blijven inzetten voor kinderen. Dat vind ik een enorme eer.”

Joseph van den Eijnden

Financieel Projectcoördinator

"Ik ben trots dat ik mijn kennis van projecten in kan zetten ten behoeve van deze organisatie en zo bij kan dragen aan zoiets essentieels als de rechten van kinderen."

Marja van de Pavert

Personeelsfunctionaris

"We zijn in de loop der jaren groter geworden, hebben veel meer (internationale) projecten, maar de collegialiteit onderling, de betrokkenheid, gedrevenheid en inzet voor de rechten van kinderen (wereldwijd) is onveranderd blijven bestaan. En daar ben ik onwijs trots op!"

Sabina Prud'homme de Lodder

Medewerker Financiën

"Samen gaan voor een mooiere en veiligere wereld. Blij dat ik hier deel van uit mag maken."

Anandy Jongeboer

Medewerker Secretariaat

"Defence for Children zet zich elke dag in om kinderrechten te waarborgen in binnen- en buitenland. Ik draag graag mijn steentje bij door mijn collega’s te ondersteunen bij het belangrijke werk en op te komen voor de rechten van kinderen."

Karin Koemans

Coördinator Secretariaat

"Mijn collega’s zetten zich elke dag opnieuw met hart en ziel in, om de kinderrechten van elk kind te waarborgen. Ik vind het een voorrecht om hen te kunnen ondersteunen bij dit belangrijke werk."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee