Scroll down

Alternate Text

Podcast: Recht van Spreken

Over de podcast

Dit is 'Recht van Spreken', de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Iedere maand spreekt host Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Want er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten. De gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? Welke ideeën en oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren! Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Wearefamily 10

Aflevering 6: Onrecht bij uithuisplaatsing kinderen

NOV 2021 - In Nederland wonen 23.000 kinderen in pleeggezinnen. Naar schatting worden in 50% van de gevallen broers en zussen niet samengeplaatst als zij uit huis worden geplaatst. Dit is niet in lijn met hun rechten en schadelijk voor de ontwikkeling. Defence for Children wil dat dit verandert. Wat hier wettelijk en praktisch gezien voor moet gebeuren, bespreken we in deze podcast. 

Shutterstock 1194253249

Aflevering 5: Europees asiel- en migratiebeleid schadelijk voor kinderen

Terwijl de noodkreten luid klinken, sturen Nederland en Europa toch aan op vluchtelingenopvang in de regio. In deze aflevering bespreekt Carrie met Marieke Koekkoek en Veronika Pišorn wat dit betekent voor kinderen en hun rechten. Ook bespreken ze het Europese asiel- en migratiebeleid en de rol die Nederland daarbij inneemt.

Shutterstock 456495403

Aflevering 4: Passende jeugdzorg kan niet langer wachten

Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat we hierin in Nederland ernstig tekortschieten, wordt pijnlijk duidelijk in deze podcast. Defence for Children wil dat er passende jeugdzorg komt en dat de leeftijdsgrens van 18 jaar verdwijnt. De nieuwe regering moet hard aan de slag met verbeteringen in de jeugdzorg, om nog meer schade te voorkomen.

Shutterstock 110442686

Aflevering 3: Verder na de verkiezingen: 'kinderrechten zijn niet links of rechts'

In deze podcast blikken we terug op de Tweede Kamerverkiezingen, en kijken we vooruit naar de komende regeringsperiode. Welke kinderrechtenthema's verdienen de absolute aandacht? Wat verwachten we van de nieuwe regering? En op welke Kamerleden hebben we onze hoop gevestigd?

Shutterstock 92486206

Aflevering 2: Terugdringen armoede onder kinderen te weinig prioriteit

Op dit moment groeien ruim 250.000 kinderen in Nederland op in armoede. Dit aantal is veel te hoog en een groot probleem is dat dit aantal al jarenlang nauwelijks afneemt. Defence for Children vindt dat het terugdringen van armoede onder kinderen als absolute prioriteit in het regeerakkoord moet worden opgenomen.

Vreemdelingenbewaring Dossier Klein

Aflevering 1: Ontwikkelingsschade kind door lange verblijfsonzekerheid

In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Hierdoor lopen vreemdelingenkinderen grote schade op in hun ontwikkeling. Defence for Children wil dat hier structurele verandering in komt in de komende regeringsperiode.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee