Scroll down

Alternate Text

Podcast: Recht van Spreken

Dit is 'Recht van Spreken', de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Iedere maand spreekt host Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Want er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten. De gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? Welke ideeën en oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren! Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Podcast Beeld

Aflevering 18 - Seksuele uitbuiting van kinderen in de hotelbranche

JUN 2024 | Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel die ook voorkomt in Nederland. Naar schatting zijn er jaarlijks 5.000 slachtoffers, waarvan minimaal 1.200 minderjarigen. Speelt dit probleem ook binnen de Nederlandse hotelbranche en vakantieparken? En wat kunnen zij doen om seksuele uitbuiting van kinderen in hotels en vakantieparken te herkennen en aan te pakken? In deze aflevering van Recht van Spreken bespreken we hoe hotels en vakantieparken een positieve rol kunnen spelen in het voorkomen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen.

AZC Katwijk Low Res 86

Aflevering 17 - Onderwijs aan kinderen zonder verblijfsvergunning

NOV 2023 - Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland verblijven zijn leerplichtig (en voor kinderen van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald geldt een kwalificatieplicht). Dit geldt ook voor kinderen zonder verblijfsvergunning of kinderen van arbeidsmigranten. Toch gaan zo’n tweeduizend kinderen uit deze groep niet naar school. En misschien nog wel meer, want niet alle kinderen zijn altijd in beeld bij de instanties. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden, onder andere door lerarentekorten. We bespreken de knelpunten rond het onderwijs aan kinderen zonder verblijfsvergunning en zoeken uiteraard ook naar oplossingen.

Online Veiligheid Jeugdinstellingen

Aflevering 16 - Nieuwe wetgeving tegen online seksueel kindermisbruik

JUL 2023 - Jaarlijks circuleren tientallen miljoenen afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op het internet. Het aantal websites met ernstig seksueel kindermisbruik is in twee jaar tijd verdubbeld. De meerderheid van het wereldwijde materiaal met seksueel misbruik van kinderen wordt gehost in Europa, met Nederland als koploper. In deze aflevering van Recht van Spreken, bespreken we een nieuw Europees wetsvoorstel, dat alle aanbieders van online diensten verplicht om seksueel kindermisbruik actief tegen te gaan. Als de wetgeving wordt goedgekeurd, is het de eerste in zijn soort. Voorstanders zijn blij met de aanpak, maar tegenstanders vrezen onder andere voor de privacy van burgers.

Jeugdstrafrecht 8.jpg

Aflevering 15 - Zonder ouders op de vlucht door Europa

MEI 2023 - Elke dag reizen duizenden kinderen door Europa zonder ouders of andere volwassen begeleiders. Ze zijn gevlucht uit hun thuisland of op zoek naar een betere toekomst elders. Wie zijn deze onbegeleide minderjarigen en aan welke gevaren en andere problemen worden zij op hun reis door Europa blootgesteld? We bespreken het aan de hand van het verhaal van S.K., die op 14-jarige leeftijd vluchtte uit Afghanistan. We horen zijn verhaal en bespreken met deskundigen in de studio wat we kunnen doen om de situatie van deze kwetsbare en tegelijkertijd zo veerkrachtige kinderen te verbeteren. Gasten: Tineke Strik (Europarlementariër en hoogleraar Burgerschap en Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), Conny Rijken (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) en Sajid Khan (als kind gevlucht uit Afghanistan).

Shutterstock 309241202 (2)

Aflevering 14 - Kinderrechteneducatie in het onderwijs

MRT 2023 - In het VN-Kinderrechtenverdrag staan in 54 artikelen de rechten van kinderen beschreven. Maar je hebt er weinig aan als kinderen niet goed weten wat die rechten inhouden. Wat is kinderrechteneducatie precies? En waarom is het belangrijk? Natuurlijk komen ook kinderen zelf aan het woord: wat weten zij eigenlijk over hun rechten? Dit vragen wij aan kinderen van het Novalis College in Eindhoven. Gasten: Stans Goudsmit (Kinderombudsvrouw voor Rotterdam en omgeving), Dyon Schlebos (docent maatschappijleer Reeshof College in Tilburg) en Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden).

Shutterstock 2143481659

Aflevering 13 - Oekraïne: kinderen op de vlucht

FEB 2023 - Het conflict in Oekraïne duurt nu bijna een jaar. In deze aflevering van “Recht van Spreken” bespreekt Carrie van der Kroon de impact die het conflict heeft op kinderen. In Oekraïne zelf en in Nederland. Journalist Michiel Driebergen beschrijft vanuit een winters Oekraïne wat hij ziet gebeuren met de kinderen die in het land zijn gebleven. Diana Nieuwold is zorgcoördinator van de crisis-noodopvang voor Oekraïne vluchtelingen in de Utrechtse jaarbeurs. Ze bespreekt samen met Marie-Christine Alting von Geusau van Defence for Children, welke problemen Oekraïense kinderen in Nederland tegenaan lopen en hoe de hulp verbeterd kan worden.

A7R07211

Aflevering 12: Internationale aanpak seksuele uitbuiting is morele plicht

OKT 2022 - Seksuele uitbuiting is een grove schending van de rechten van kinderen. Door de pandemie en oorlogen is het aantal kinderen dat wereldwijd slachtoffer wordt nog verder toegenomen. Ook het risico op uitbuiting is toegenomen. Carrie van der Kroon van Defence for Children – ECPAT reisde naar Bolivia - één van de landen waar seksuele uitbuiting van kinderen een groot probleem is. In deze aflevering blikt ze met host Malou van der Starre terug op haar reis. Samen met Anne Kuik (Tweede Kamerlid CDA) bespreken ze de bijdrage van de Nederlandse overheid aan de internationale bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. Doen we genoeg?

shutterstock_267549677.jpg

Aflevering 11: Jongeren wachten tot het overgaat

JUN 2022 - Maar weinig jongeren die slachtoffer worden van een misdrijf dat schaamte of angst oproept zoeken hulp of doen aangifte bij de politie, blijkt uit ons onderzoek ‘Wachten tot het overgaat’. De stap naar de politie is te groot en de hulp is te versnipperd of niet passend, bevestigt ervaringsdeskundige Nienke van ExpEx. In deze laatste podcast van het seizoen gaat host Carrie van der Kroon met haar en Hevien Dahly in gesprek over oorzaken en oplossingen. 

Shutterstock 1019027305

Aflevering 10: Kindgericht horen: alleenstaande minderjarige vreemdelingen

MRT 2022 - MINISERIE DEEL 3 - Alleenstaande minderjarige vreemdelingen  die naar Nederland vluchten, zijn in de eerste plaats kind, en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze gehoord moeten worden in de asielprocedure. In deze aflevering vertelt Mahmoud - die op zijn 14e zonder ouders in Nederland aankwam - hoe hij de gehoren met de IND en Dienst Terugkeer & Vertrek heeft ervaren. In de studio gaat host Malou van der Starre in gesprek met onderzoeker Stephanie Rap en juridisch adviseur Sander Schuitemaker over hoe het horen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen beter zou kunnen.

Deze aflevering is onderdeel van de driedelige miniserie over kindgericht horen in straf- en vreemdelingenzaken.

Shutterstock 2054842235

Aflevering 9: Kindgericht horen: minderjarige verdachten

MRT 2022 - MINISERIE DEEL 2 - Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die verdacht worden van een misdrijf, zijn nog niet volwassen en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze verhoord moeten worden. In deze aflevering vertellen Jason en Malcolm, die beiden als minderjarige verdacht werden van een geweldsdelict, hoe zij het verhoor van de politie ervaren hebben. In de studio bespreekt host Malou van der Starre met advocaat Coosje Peterse en juridisch adviseur Maartje Berger waar de kansen voor verbetering liggen.

Deze aflevering is onderdeel van de driedelige miniserie over kindgericht horen in straf- en vreemdelingenzaken.

Algemeen: meisje hond raam

Aflevering 8: Kindgericht horen: minderjarige slachtoffers

MRT 2022 - MINISERIE DEEL 1 - Slachtoffers tussen de 12 en 18 jaar zijn nog niet volwassen en zouden daarom op een kindvriendelijke wijze verhoord moeten worden. In deze aflevering vertellen Emma en Levi - beiden minderjarige slachtoffers van seksueel geweld - hoe zij het verhoor van de politie ervaren hebben. In de studio bespreken host Malou van der Starre en advocaat Eva Huls hoe dit beter zou kunnen.

Deze aflevering is onderdeel van de driedelige miniserie over kindgericht horen in straf- en vreemdelingenzaken.

 

Kinderrechten Participatie

Aflevering 7: Kinder- en jongerenparticipatie in gemeenten

DEC 2021 - Kinderen en jongeren hebben recht op betekenisvolle participatie. Gelukkig zijn steeds meer gemeenten ervan overtuigd dat bij het maken van beleid en plannen de stem van kinderen en jongeren moet doorklinken. Met Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en ervaringsdeskundige Imane Valk (13 jaar) bespreekt presentator Carrie van der Kroon in deze podcast welke stappen een gemeente kan zetten om aan de slag te gaan met participatie én wat de valkuilen zijn. Ook delen we best practices van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Utrecht.

Wearefamily 10

Aflevering 6: Onrecht bij uithuisplaatsing kinderen

NOV 2021 - In Nederland wonen 23.000 kinderen in pleeggezinnen. Naar schatting worden in 50% van de gevallen broers en zussen niet samengeplaatst als zij uit huis worden geplaatst. Dit is niet in lijn met hun rechten en schadelijk voor de ontwikkeling. Defence for Children wil dat dit verandert. Wat hier wettelijk en praktisch gezien voor moet gebeuren, bespreken we in deze podcast. 

Shutterstock 1194253249

Aflevering 5: Europees asiel- en migratiebeleid schadelijk voor kinderen

OKT 2021 - Terwijl de noodkreten luid klinken, sturen Nederland en Europa toch aan op vluchtelingenopvang in de regio. In deze aflevering bespreekt Carrie met Marieke Koekkoek en Veronika Pišorn wat dit betekent voor kinderen en hun rechten. Ook bespreken ze het Europese asiel- en migratiebeleid en de rol die Nederland daarbij inneemt.

Shutterstock 456495403

Aflevering 4: Passende jeugdzorg kan niet langer wachten

MEI 2021 - Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat we hierin in Nederland ernstig tekortschieten, wordt pijnlijk duidelijk in deze podcast. Defence for Children wil dat er passende jeugdzorg komt en dat de leeftijdsgrens van 18 jaar verdwijnt. De nieuwe regering moet hard aan de slag met verbeteringen in de jeugdzorg, om nog meer schade te voorkomen.

Shutterstock 110442686

Aflevering 3: Verder na de verkiezingen: 'kinderrechten zijn niet links of rechts'

APR 2021 - In deze podcast blikken we terug op de Tweede Kamerverkiezingen, en kijken we vooruit naar de komende regeringsperiode. Welke kinderrechtenthema's verdienen de absolute aandacht? Wat verwachten we van de nieuwe regering? En op welke Kamerleden hebben we onze hoop gevestigd?

Shutterstock 92486206

Aflevering 2: Terugdringen armoede onder kinderen te weinig prioriteit

MRT 2021 - Op dit moment groeien ruim 250.000 kinderen in Nederland op in armoede. Dit aantal is veel te hoog en een groot probleem is dat dit aantal al jarenlang nauwelijks afneemt. Defence for Children vindt dat het terugdringen van armoede onder kinderen als absolute prioriteit in het regeerakkoord moet worden opgenomen.

Vreemdelingenbewaring Dossier Klein

Aflevering 1: Ontwikkelingsschade kind door lange verblijfsonzekerheid

FEB 2021 - In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Hierdoor lopen vreemdelingenkinderen grote schade op in hun ontwikkeling. Defence for Children wil dat hier structurele verandering in komt in de komende regeringsperiode.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee