Scroll down

Alternate Text

Dossier: Gesloten instellingen

De achtergrond

Plaatsing in een gesloten instelling mag volgens het VN-Kinderrechtenverdrag alleen als het echt niet anders kan. Vrijheidsbeneming is een inbreuk op het fundamentele recht op persoonlijke vrijheid. Defence for Children constateert dat er in Nederland veel minderjarigen in gesloten instellingen worden opgenomen, waaronder gesloten jeugdzorginstellingen, ggz instellingen of justitiële jeugdinrichtingen, terwijl andere oplossingen ook mogelijk zijn. Daar komt bij dat er veel verschil zit tussen de rechten van minderjarigen die via de jeugdhulp, psychiatrie of via het jeugdstrafrecht in instellingen worden geplaatst. Gevolg is dat de regels en de praktijk sterk verschillen bij de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals kamerplaatsing, plaatsing in een isoleercel en fixatie.

Defence for Children maakt zich zorgen over de veiligheid van minderjarigen in gesloten instellingen en wil dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat (machts)misbruik en geweld in instellingen wordt voorkomen. Defence for Children pleit ervoor om meer gebruik te maken van alternatieven, de wetgeving te harmoniseren en daarnaast te streven naar een betere kwaliteit van zorg in de instellingen. Het is belangrijk om jongeren daar zelf bij te betrekken, deze informatie is onmisbaar: zij weten uit ervaring welke risico's er zijn en wat nodig is.

Maartje Berger

‘’Uit de VN-studie naar geweld tegen kinderen blijkt dat minderjarigen in gesloten instellingen meer risico lopen om met geweld te maken te krijgen dan daarbuiten. Professionals en beleidsmakers moeten zich bewust zijn van de risico's van opsluiting en moeten actief aan de slag om minderjarigen, die niet thuis wonen, een veilige omgeving te bieden.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee