Scroll down

Alternate Text

Maatschappelijke organisaties

Samenwerkingspartners

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken, werken we regelmatig samen binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld Plan International Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Save the Children, Terre des Hommes en AKJ-vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland, waaronder projecten van Defence for Children.

Defence for Children werkt al lange tijd samen met Stichting Kinderpostzegels Nederland in verschillende projecten. Zo draagt Stichting Kinderpostzegels Nederland substantieel bij aan de Kinderrechtenhelpdesk en werd/wordt er samengewerkt in een aantal pleitbezorgingstrajecten bijvoorbeeld op het gebied van de aanpak van kindermishandeling, zorgleerlingen, vluchtelingenkinderen en gesloten plaatsingen van minderjarigen. Zo levert Stichting Kinderpostzegels Nederland een belangrijke bijdrage aan het Kinderrechtencollectief, Geen kind in de cel, Partos en Girls not Brides Nederland. Ten slotte is Stichting Kinderpostzegels Nederland de financier van het proefprocessenfonds.

Lees meer

Plan International Nederland

Plan International Nederland steunt kinderen in ontwikkelingslanden en werkt aan blijvende verbeteringen in hun levensomstandigheden en toekomstperspectief. Plan geeft daarbij extra aandacht aan meisjes.

Al vanaf 2011 pleiten we samen met lokale partners in landen in Azië en Afrika voor het tegengaan van geweld specifiek tegen meisjes en het investeren in hun economische vooruitgang. Vanaf 2016 wordt dit programma uitgevoerd door de Girls Advocacy Alliance, bestaande uit Plan International Nederland, Terre des Hommes Nederland en Defence for Children – ECPAT Nederland. Deze alliantie is een Strategisch Partnerschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Defence for Children werkt ook samen met Plan International Nederland in Down to Zero. Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een wereldwijd fenomeen dat miljoenen slachtoffers maakt. Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation bundelen hun specialistische kennis en krachten om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, commerciële seksuele uitbuiting in tien landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen. Het vijfjarige programma loopt van 2016 - 2020.

Lees meer

UNICEF Nederland

UNICEF is actief in meer dan 190 landen en gebieden, waaronder Nederland. UNICEF ziet erop toe dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Met hulpprogramma's op het gebied van water, gezondheidszorg, onderwijs, voeding en bescherming helpt UNICEF kinderen te overleven en armoede te overwinnen. UNICEF's hulp is structureel, maar de organisatie is er ook voor kinderen in noodsituaties. Onder het motto 'Unite for Children' werkt UNICEF samen met particulieren, regeringen en organisaties, waaronder Defence for Children.

UNICEF Nederland is een belangrijke partner binnen het Kinderrechtencollectief. Defence for Children maakt samen met UNICEF Nederland het Jaarbericht Kinderrechten, waarin het beleid van het kabinet wordt afgezet tegen het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF Nederland en Defence for Children werken daarnaast samen in de pleitbezorging voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, voor een betere opvang van asielzoekerskinderen binnen de Werkgroep Kind in azc, voor het voorkomen dat migrantenkinderen worden opgesloten en voor de verblijfsrechtelijke bescherming van minderjarige buitenlandse slachtoffers van uitbuiting.

Lees meer

Save the Children

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie van de wereld met 14.000 lokaal opgeleide hulpverleners actief in 120 landen. Save the Children redt de levens, de dromen en de toekomst van kinderen door medische zorg, kwalitatief goed onderwijs en het realiseren van betere leefomstandigheden.

Defence for Children ontvangt financiële steun van Save the Children voor de Kinderrechtenhelpdesk, het doen van nader onderzoek naar signalen die bij de Kinderrechtenhelpdesk binnenkomen en het uitvoeren van pleitbezorgingsactiviteiten gericht op versterking van de rechtspositie van kinderen in de jeugdzorg.

Lees meer

Het Gehandicapte Kind

Al meer dan 50 jaar zet de het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zich in voor kinderen die door een handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten. Voor hen is het vaak moeilijk om een volwaardige plaats in onze samenleving te verwerven.

Daarom ontwikkelt en ondersteunt het Gehandicapte Kind initiatieven waardoor zij toch zo normaal mogelijk kunnen leven. Het Gehandicapte Kind richt zich daarbij op voorzieningen die de integratie van jonge mensen met een handicap in de Nederlandse samenleving bevorderen of hun algemene welzijn verhoogt.

In het bijzonder houdt het Gehandicapte Kind zich bezig met de volgende thema's: werken, wonen, spelen, vakantie en nieuwe media. Om kinderen te helpen hun handicap te overwinnen, of in elk geval draaglijker te maken. De bijdrage van de VriendenLoterij wordt besteed aan de uitbreiding van projecten en activiteiten.

Lees meer

Terre des Hommes

Terre des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

We werken samen met Terre des Hommes in de Girls Advocacy Alliance. Van 2016 tot en met 2020 het Girls Advocacy Programme gestart om samen met lokale partners te pleiten voor het tegengaan van geweld specifiek tegen meisjes en te investeren in de economische vooruitgang van meisjes. Het programma wordt uitgevoerd door de Girls Advocacy Alliance, bestaande uit Plan Nederland, Terre des Hommes Nederland en Defence for Children – ECPAT Nederland, samen met lokale partners in tien landen in Azië en Afrika. Deze alliantie is een Strategisch Partnerschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een vervolg van het Girl Power Programma (2011-2015) van de Child Rights Alliance in tien ontwikkelingslanden.

Tevens werken we samen aan de bestrijding van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in het programma Down to Zero. Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een wereldwijd fenomeen dat miljoenen slachtoffers maakt. Terre des Hommes, Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation bundelen hun specialistische kennis en krachten om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, commerciële seksuele uitbuiting in elf landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen. Het vijfjarige programma loopt van 2016 - 2020.

Lees meer

Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Defence for Children.

Lees meer

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Kinderhulp vindt dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Lees meer

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee