Scroll down

Alternate Text

Dossier: Meisjesbesnijdenis

De achtergrond

Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert vrouwenbesnijdenis als “alle procedures die betrekking hebben op gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe vrouwelijke genitaliën of andere schade aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen." Wereldwijd zijn naar schatting ten minste 200 miljoen meisjes en vrouwen in zware of lichte vorm besneden, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vrouwenbesnijdenis komt voor in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Er zijn grote verschillen per land. Landen met de hoogste percentages besneden meisjes en vrouwen zijn Somalië (98%), Guinee (96%), Djibouti (93%), Egypte (91%), Eritrea (89%), Mali (89%), Sierra Leone (88%). Daarentegen is slechts 1% van de meisjes en vrouwen in Kameroen en Oeganda besneden. Door toenemende migratie uit landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, komt de praktijk ook voor in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Volgens onderzoek lopen er jaarlijks 40 tot 50 meisjes in Nederland het risico om besneden te worden. Dit risico is vooral aanwezig wanneer zij hun land van herkomst bezoeken. Verder wonen er in Nederland ongeveer 30.000 vrouwen die besneden zijn.

Meisjesbesnijdenis is een complex probleem. Dit komt doordat sociale, culturele, economische en religieuze factoren allemaal een rol spelen in het voortbestaan van deze schadelijke praktijk. Sommige religieus-culturele regels schrijven voor dat meisjes besneden moeten worden als noodzakelijke stap voor de overgang naar volwassenheid. Daarnaast nemen de kansen van meisjes om te kunnen trouwen af als zij niet besneden zijn. Ook heeft meisjesbesnijdenis direct te maken met normen rondom seksualiteit van meisjes. Er wordt geloofd dat het besnijden van meisjes bijdraagt aan het inperken van haar libido en dus haar seksuele activiteit voor of buiten het huwelijk tegengaat. Bovendien wordt in sommige gemeenschappen aan meisjesbesnijdenis gedaan vanuit culturele idealen rondom vrouwelijkheid: meisjes worden gezien als schoon en mooi na het verwijderen van wat wordt gezien als onvrouwelijke of zelfs mannelijke lichaamsonderdelen. Waar meisjesbesnijdenis de norm is, heerst grote sociale druk op meisjes en hun familie om de praktijk te blijven uitvoeren, uit angst voor uitsluiting.

Er zijn verschillende manieren waarop meisjesbesnijdenis gebeurt. Welke delen van de geslachtsorganen worden verwijderd of bewerkt en in welke mate dat gebeurt, hangt af van de lokale normen, de wens van de ouders en de besnijder. Meisjesbesnijdenis kan levenslange lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Defence for Children vindt meisjesbesnijdenis onder andere een ernstige inbreuk op het recht van meisjes op lichamelijke onschendbaarheid en het kan ernstige schade voor de gezondheid van meisjes betekenen, wat beiden een schending van het VN-Kinderrechtenverdrag is. Wij vinden het belangrijk dat er wereldwijd een einde komt aan deze praktijk.

Liselot Bloemen

"Het is onacceptabel dat er elk jaar wereldwijd miljoenen meisjes worden besneden. Het is een medisch onnodige ingreep, welke grote risico’s en levenslange impact kan hebben. Het aanpakken van deze praktijk is zeer ingewikkeld, waarbij wetgeving en normsverandering hand in hand gaan. Wij zetten ons hier als Defence for Children wereldwijd voor in.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee