Scroll down

Alternate Text

Dossier: Opvang Asielzoekers

De achtergrond

Op grond van het VN-kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op een adequate levensstandaard. Wanneer ouders niet in staat zijn om voor goede leefomstandigheden te zorgen, moet de overheid bijspringen en in ieder geval voor eten, kleding en onderdak zorgen. Wanneer kinderen bescherming zoeken in Nederland en asiel aanvragen worden zij opgevangen in asielzoekerscentra.

Binnen de Werkgroep Kind in azc zet Defence for Children zich in om de opvang van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren. Zo worden kinderen veel te vaak verhuisd van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum. De kinderen geven aan dat zij liever naar een gewone school zouden willen gaan in plaats van naar een azc school. Ook zou er meer privacy moeten zijn en zouden de ouders de Nederlandse taal moeten kunnen leren. De kinderen vinden het heel belangrijk dat medewerkers van het opvangcentrum aan hen vragen hoe het gaat.

In het advies 'Zó kan het ook!' van de Werkgroep Kind in azc staan alternatieven voor de huidige asielprocedure en de opvang van migrantenkinderen waardoor deze beter in lijn zijn met het VN-kinderrechtenverdrag.

Wanneer kinderen geen verblijfsvergunning krijgen, worden zij opgevangen in een vrijheidsbeperkende gezinslocatie. Hier heerst veel stress. In de ochtend kunnen kinderen en ouders worden opgepakt door een grote groep mensen in uniform om in detentie te worden geplaatst voor uitzetting naar het land van herkomst. Deze opvang is zeer schadelijk en traumatisch voor de kinderen.

Foto: Jaco Klamer

Jantine Walst

“Gelukkig worden kinderen die bescherming zoeken in Nederland opgevangen. De manier waarop we dit doen, moet anders. Heet hangijzer is het stoppen met de verhuizingen en het stoppen met het oppakken van kinderen in alle vroegte op de gezinslocaties. Dit is zeer traumatisch voor de kinderen en ondermijnt hun recht op een veilige ontwikkeling.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee