Scroll down

Alternate Text

Jaarverslagen

In ons jaarverslag 2022 leest u hoe we er vorig jaar waren voor kinderen in Nederland en de andere landen waarin wij werken. We leggen in het verslag ook financiële verantwoording af en blikken alvast vooruit naar 2023, want er is nog veel te doen.

Terugkijkend op het afgelopen jaar wist Defence for Children via de Kinderrechtenhelpdesk diverse keren een huisuitzetting of onnodige scheiding van kind en ouders te voorkomen. Daarnaast leidde onze juridische ondersteuning op het gebied van het recht op (inclusief) onderwijs tot een positieve verandering in het leven van tientallen kinderen.

Met onze jongerenambassadeurs startten we een campagne waarin we strijden voor een duurzame oplossing voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn en die nog steeds niet weten of ze hier mogen blijven. Verder publiceerden we met (onder andere) ervaringsdeskundige jongeren van platform HOPE een taalgids en een online termenchecker in het kader van seksueel geweld tegen kinderen.

In samenwerking met ons jongerenteam FOCUS brachten we een rapport uit dat ervoor zorgde dat Slachtofferhulp Nederland meer oog kreeg voor wat jonge, vaak onzichtbare slachtoffers van gewelds- en/of zedendelicten nodig hebben. Ook werkten we in 2022 met succes aan het vergroten van de kennis onder professionals en het publiek over het belang van Barnahus: multidisciplinaire centra die voorkomen dat kinderen onnodig vaak dan wel op een manier die (meer) leed en trauma veroorzaakt, worden gehoord.

Defence for Children was er in 2022 tevens voor kinderen in Oekraïne. Na de Russische inval voorzagen we ze van noodhulp. Dit was nieuw voor ons, maar gezien onze lange werkrelatie met Oekraïne wilden we de kinderen en onze collega’s daar niet in de kou laten staan.

In het Midden-Oosten en Afrika werkten we aan participatie en gendergelijkheid. Door ons ondersteunde meisjes en jonge vrouwen kregen in 2022 onder andere een plek aan besluitvormingstafels, wat leidde tot een door de VN-Mensenrechtenraad aangenomen resolutie die duidelijk stelt dat meisjes en jonge vrouwen recht hebben om deel te nemen aan besluitvorming.

Engelse vertaling/English translation 

Our annual report 2022 is, on request, available in English. If you are interested, please send an e-mail to: info@kinderrechten.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee