Scroll down

Alternate Text

Dossier: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De achtergrond

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn kinderen die zonder hun ouders of voogd bescherming zoeken in Nederland. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen recht op bijzondere bescherming. Defence for Children vindt dat er in het beleid onvoldoende rekening wordt gehouden met hun bijzondere kwetsbaarheid. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling en in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Alleenstaande kinderen lopen in Nederland tegen verschillende problemen aan. Zo zijn zij in veel gevallen verwikkeld in lange procedures en wordt er niet binnen één jaar duidelijkheid geboden over hun verblijfsperspectief. Ook wordt er in onvoldoende mate naar duurzame oplossingen gezocht en lijken er in de praktijk nauwelijks mogelijkheden te zijn om onjuiste leeftijdsregistraties in andere EU landen aan te vechten, wanneer de amv niet beschikt over officiële documenten. Daarnaast verblijft een groot aantal kinderen nog altijd in grootschalige, kind-onvriendelijke opvanglocaties in plaats van in pleeggezinnen of kleinschalige opvanglocaties.

Samen met UNICEF Nederland lobbyt Defence for Children voor betere veiligheids- en kinderrechtenwaarborgen in de verblijfs- en gezinsherenigingsprocedures, in de opvang en bij terugkeer. Daarnaast pleiten wij voor een evaluatie van het huidige beleid omdat eerdere beloftes niet nagekomen worden. Zo wordt illegaliteit niet voorkomen met het huidige beleid en komt er niet sneller duidelijkheid. We hopen dat het huidige amv-beleid dat gaat over terugkeer naar aanleiding van het recente arrest TQ van het Hof van Justitie van de Europese unie in lijn wordt gebracht met EU-recht en het belang van het kind. Al sinds 2013 pleit Defence for Children voor verandering van dit beleid, omdat dit beleid niet in het belang van het kind is en onjuist wordt toegepast. Dit recente oordeel van het Hof van Justitie is dan ook zeer welkom. We zijn benieuwd naar het nieuwe amv-beleid wat in de loop van 2022 zal worden opgesteld.

Ook op Europees niveau zet Defence for Children zich in voor alleenstaande kinderen. Zo werkt Defence for Children samen met partners uit zeven Europese landen via de Europese Kinderrechtenhelpdesk om individuele juridische ondersteuning te bieden aan kinderen die dit nodig hebben. Daarnaast hebben we goede banden met Mind the Children, een organisatie die zich op Europees niveau inzet om de verhalen van kinderen die vermist zijn geraakt tijdens migratie aan het licht te brengen en die oproept voor actie om deze kinderen te beschermen. 

Credits foto: Jaco Klamer

Marie-Christine Alting von Geusau

"De kwetsbaarheid van kinderen op de vlucht is een gegeven; binnen die categorie zijn alleenstaande kinderen uitermate kwetsbaar. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft Nederland een speciale verantwoordelijkheid voor deze kinderen, waarbij de belang van het kind centraal moet staan."

Nieuwe term: niet-begeleide minderjarigen

Defence for Children heeft begin 2023 kennis genomen van de voorgestelde wijziging van het Vreemdelingenbesluit (VB) 2000 met betrekking tot de bewaring (detentie) van niet-begeleide minderjarigen. Defence for Children heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het kader van de internetconsulatie een reactie te geven op deze wijziging. In de reactie verwelkomt Defence for Children het feit dat de term ‘alleenstaande minderjarige vreemdeling’ is losgelaten en vervangen door de term ‘niet-begeleide minderjarigen’. Daarnaast uit Defence for Children in de reactie zorgen over de detentie van kinderen in migratie, de zogeheten vreemdelingenbewaring. Detentie is namelijk per definitie niet in het belang van het kind. Hoewel dit uitgangspunt voorop staat, wil Defence for Children een aantal kritische kanttekeningen plaatsen bij die situaties dat detentie van niet-begeleide kinderen op grond van het VB toch is toegestaan. Defence for Children maakt zich met name zorgen over de waarborgen die daarbij voor al deze kinderen gelden. Ook stelt Defence for Children vast dat een specifieke kinderrechtentoets ofwel Child Rights Impact Assessment voorafgaand aan de oplegging van vreemdelingenbewaring ontbreekt. Dat is in strijd met het belang van het kind.

Ons standpunt

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee