Scroll down

Alternate Text

Institutionele donoren

Samenwerkingspartners

Defence for Children heeft in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. Dat heeft ertoe geleid dat diverse ministeries en de Europese Unie ons ondersteunen.

Ministeries Nederland

Het vijfjarenprogramma onder de naam ‘Girls Advocacy Alliance’ is een programma in samenwerking met Plan International Nederland (penvoerder) en Terre des Hommes. Met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt Defence for Children aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het versterken van hun economische kansen in de samenleving door middel van pleitbezorging. Het programma is in 2016 gestart en loopt tot en met 2020. Defence for Children werkt hierin op lokaal en nationaal niveau samen met partnerorganisaties van Defence for Children en ECPAT.

Een tweede vijfjarig programma ‘Down to Zero’, waarin we de seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden, voeren we in samenwerking met Terre des Hommes (penvoerder), Plan International Nederland, Free a Girl en ICCO Cooperation uit met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook dit programma loopt vanaf 2016 tot en met 2020. We werken hierin samen met lokale samenwerkingspartners in tien landen, waaronder Brazilië, de Dominicaanse Republiek, de Filippijnen, India, Indonesië en Thailand.

Het bijna vier jaar durende programma ‘Child protection systems strengthening for children in conflict with the law’ is een programma waarin we in vier landen de kinderbeschermingssystemen versterken voor kinderen die met het strafrecht in aanraking komen. In de landen Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo ondersteunen we lokale kinderrechtenorganisaties in de uitvoering van het project. We werken samen met de All-Ukrainian Foundation on Children’s Rights, de Public Health Foundation of Georgia, Terre des Hommes Albania, Terre des Hommes Kosovo, de (Nederlandse) Raad voor de Kinderbescherming en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met relevante overheidsorganisaties aldaar. Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en valt onder het Matra 2017 - 2020 beleidskader.

Voor het programma ‘Together for the protection of children in tourism’ werken de TUI Care Foundation, TUI en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan het stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen door toeristen en reizigers in Cancun (Mexico) en Phuket (Thailand). De RVO beheert het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt Defence for Children als lid en secretariaat van het Kinderrechtencollectief financiële steun ten behoeve van voorlichting over kinderrechten in Nederland. Hiermee wordt onder andere de website kinderrechten.nl mogelijk gemaakt en materiaal ontwikkeld. Daarnaast worden trainingen gegeven en verdiepingstrajecten georganiseerd.

Samen met Save the Children en Stimulansz voert Defence for Children het project 'Speaking Minds' uit waarin jongeren meebeslissen over het gemeentelijke armoedebeleid. Defence for Children ontvangt hiervoor steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De campagne ‘Don’t look Away – Meldkindersekstoerisme’ in Nederland  is een samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, ANVR, TUI Benelux, Defence for Children – ECPAT, Corendon, Footprint Travel, Plan International Nederland, Terre des Hommes en Free a Girl. De campagne wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderdeel hiervan is de meldingswebsite www.meldkindersekstoerisme.nl.

Europese Unie

Voor uitbreiding van de Don’t Look Away-campagne en het melden in Nederland en Europa van kindermisbruik in toerisme is met financiële ondersteuning van de EU in september 2018 het project ‘Alert Actors Report’ opgestart. Hiermee is Defence for Children - ECPAT in Nederland en met ECPAT-partners in Duitsland, Frankrijk, België en Oostenrijk ook in 2019 en 2020 doorgegaan.

In het tweejarige programma ‘FOCUS on my needs – Working together for children in criminal proceedings’ werken we samen met Terre des Hommes Hungary (penvoerder), Social Activities and Practices Institute Bulgaria, Terre des Hommes Greece, Terre des Hommes Romania, Childs Rights Centre Serbia, Child Circle Belgium, KU Leuven en Restorative Justice the Netherlands. Dit programma wil wetgeving, beleid en praktijk inzake de individuele beoordeling van minderjarigen in overeenstemming brengen met EU-richtlijnen, zodat in het strafproces rekening wordt gehouden met hun leeftijd en persoonlijke omstandigheden. Het programma is erop gericht ervoor te zorgen dat minderjarige daders en slachtoffers tijdens en na het strafproces zo goed mogelijk verder kunnen met hun leven in de maatschappij. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) van de Europese Unie.

Met CAPISCE, medegefinancierd door de Europese Unie (AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund) worden tolken getraind in het begrijpen van mensenhandel bij vertalingen in het strafproces. Verder wordt Europees onderzoek gedaan naar de bescherming van kindslachtoffers van mensenhandel in strafrechtelijke procedures (EU-Richtlijn 2012/29). Nationale en Europese aanbevelingen worden verspreid en onder de aandacht gebracht van beleidsmakers.    

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee