Scroll down

Alternate Text
News banner

Blijdschap kinderen: eindelijk verblijfsvergunning

Op 29 januari 2019 bereikten de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een akkoord over het Kinderpardon. Dankzij dit akkoord mag 90% van de groep kinderen die langdurig in onzekerheid leven, alsnog blijven. Inmiddels heeft de IND de eerste kinderen laten weten dat zij een verblijfsvergunning krijgen op grond van de zogenoemde Afsluitingsregeling van het Kinderpardon. Defence for Children is verheugd dat de IND voortvarend te werk gaat.

Niet langer wachten op de toekomst

Sinds vorige week komen berichten binnen van kinderen die het goede nieuws hebben ontvangen van de IND dat zij in Nederland mogen blijven. Veel van de kinderen om wie het gaat zijn al jarenlang bekend bij Defence for Children. Zo ook de inmiddels 18 jarige Maryam en haar broertje (16) en zusje (12) die 10 jaar geleden met hun ouders vluchtten uit Irak. Haar zaak kwam binnen op de Kinderrechtenhelpdesk in 2011. Maryam viel net buiten de overgangsregeling van het Kinderpardon omdat ze net geen vijf jaar in Nederland was. De aanvraag voor de Definitieve regeling van het Kinderpardon werd afgewezen op het beruchte meewerkcriterium. Haar ouders vonden Irak te onveilig om naar terug te keren. Nu Maryam volwassen is, komt er dankzij de Afsluitingsregeling eindelijk een einde aan de stress waaronder zij en haar broertje en zusje jarenlang gebukt gingen. Ook de zestienjarige Zahraa kreeg deze week te horen dat ze mag blijven. Zahraa: "Het voelt zo goed. Hier heb je zo lang opgewacht en alle stress is weg, bij ons en bij de mensen om ons heen."

Geen bericht nog geen goed bericht

De Afsluitingsregeling van het Kinderpardon bevat een tijdelijke verruiming van het Kinderpardon door het meewerkcriterium te vervangen door een beschikbaarheidscriterium.  Volgens berichtgeving van de IND gaat het om een groep van 1.070 kinderen en hun gezinsleden die worden (her)beoordeeld. Deze beoordeling duurt nog zeker tot het einde van het jaar. 

Nu iedere dag opnieuw kinderen het verlossende bericht krijgen van de IND, neemt de onzekerheid toe onder kinderen die nog niks hebben gehoord. Om verdere schade bij deze kinderen zoveel mogelijk te voorkomen hoopt Defence for Children dat alle kinderen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

Voorkom toekomstige gevallen: stel belang van het kind voorop

Het was nog tot uiterlijk maandag 25 februari mogelijk om aanspraak te maken op de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon. Voor kinderen die nu de vijfjaarstermijn bereiken is er geen Kinderpardonregeling. Daarnaast is afgesproken dat de huidige discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen wordt overgeheveld naar de hoofddirecteur van de IND.

Martine Goeman, jurist bij Defence for Children: “Om te voorkomen dat er in de toekomst weer een Kinderpardon nodig is omdat er niet naar de belangen van kinderen wordt gekeken, is het nu tijd dat politiek Den Haag kinderrechten in beleid en wetgeving opneemt zodat deze vanaf de start van de procedure altijd worden meegenomen. Dit om te voorkomen dat een nieuwe groep kinderen ontstaat die langdurig in onzekerheid leeft over de toekomst. Onafhankelijk multidisciplinair advies over het belang van het kind is daarbij noodzakelijk en zou standaard moeten zijn."

Meer informatie: 

 

 

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Wetsvoorstel: belang van het kind moet zwaarder wegen in vreemdelingenwet

GroenLinks en de PvdA willen dat het belang van het kind een duidelijker plaats krijgt binnen de Nederlandse vreemdeling…


Lees meer

Zorgen over afschaffen discretionaire bevoegdheid

Vanaf 1 mei wordt de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een verblijfsvergu…


Lees meer

Kinderpardon nog niet in lijn met kinderrechten van alle gewortelde kinderen

Vandaag heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de criteria voor de Afsluitingsregeling van het kinderpardon b…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee