Scroll down

Alternate Text

Diana Holleman

‘‘Zowel nationaal als internationaal bestaan er verschillende termen voor vormen van seksueel geweld tegen kinderen. Tijdens mijn stage zal ik meewerken aan het maken van een Nederlandse versie van de Luxembourg Terminology Guidelines. Ik ben ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen om bij te dragen aan de bescherming van kinderen tegen verkeerde interpretatie van termen door het creëren van een gemeenschappelijke taal die geen schuld van het slachtoffer impliceren.’’

Hannah Contermans

De langdurige onzekerheid van asielprocedures heeft grote effecten op een kind. Tijdens mijn stage op de afdeling Kinderrechten en Migratie wil ik mij inzetten voor een sterkere juridische positie van kinderen op de vlucht, waarbij het welzijn van het kind wordt gewaarborgd. Ik ben trots om stage te lopen bij een organisatie die zich maximaal inzet voor de rechten van álle kinderen.

Zjadeia Balentin

"Over het algemeen zijn kinderen niet echt op de hoogte van kinderrechten en weten ze dus niet wat hun rechten en plichten zijn. Daarom vormen ze een kwetsbare groep in de samenleving. Het is belangrijk dat ook hun stem gehoord wordt. Bij Defence for Children wil ik graag kinderen helpen met hun juridische vragen en hoop daarmee een bijdrage te leveren aan het waarborgen van kinderrechten.".

Annet Zevenbergen

‘’Toen ik door het vluchtelingenkamp op Lesbos liep, zag ik in wat voor schrijnende omstandigheden kinderen die gevlucht zijn moeten leven. Ieder kind verdient een veilige thuisbasis, maar momenteel zijn er ook in Nederland nog veel kinderen die dagelijks in onzekerheid leven. Daar moet verandering in komen. Middels mijn stage op de afdeling Kinderrechten & Migratie wil ik opkomen voor hen die niet de kans krijgen om op te komen voor zichzelf.’’

Emma Broholm

"Via het onderzoek dat ik doe voor Defence for Children, wil ik het belang van de intersectionaliteit van de verschillende domeinen van (internationaal) recht aantonen. Kinderen worden over het algemeen harder getroffen door klimaatverandering dan volwassenen, maar toch worden zij te vaak buiten de beslisprocessen hierover gelaten. Ik hoop daar verandering in te brengen en de relatie tussen kinderrechten en klimaatverandering in kaart te brengen."

Aiah Al Malai

"Als stagiaire op de helpdesk Jeugdrecht zet ik mij in voor de rechten van kwetsbare kinderen. Het beschermen van kwetsbare kinderen is van groot belang, gezien de rechten van kinderen niet altijd in acht worden genomen. Tot op heden spelen er zich situaties af waarin kinderen niet de kans krijgen om voor hun eigen belangen op te komen."

Mieke Breedijk

"Door de vluchtelingencrisis van 2015 besloot ik dat ik me als jurist en journalist wilde inzetten voor kinderrechten. Bijna een derde van de wereldbevolking is jonger dan 18 jaar, en toch zijn kinderen en hun mensenrechten nog te vaak onzichtbaar in politiek, beleid, media en samenleving. Als stagiaire op de afdeling communicatie van Defence for Children krijg ik de kans me te verdiepen in de praktijk van kinderrechten en daar ben ik blij mee."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee