Scroll down

Alternate Text
News banner

Europees asielakkoord schendt kinderrechten

Na zeven jaar onderhandelingen is een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten om tot een gedeelde aanpak van migratiekwesties te komen. Defence for Children erkent de complexiteit van deze uitdaging en waardeert de inspanningen om op Europees niveau tot overeenstemming te komen. Defence for Children constateert echter dat belangrijke aspecten van de afspraken die nu tot stand zijn gekomen de rechten van kinderen schenden. Dat geldt met name voor de afspraak dat gezinnen met minderjarige kinderen mogen worden opgesloten.

Het recht van het kind op vrijheid

Als onderdeel van de gemaakte afspraken zijn de lidstaten van de EU overeengekomen dat gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet aan de buitengrenzen van Europa. Defence for Children acht dit onacceptabel. Martin Vegter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie: "Kinderen op de vlucht die bescherming zoeken in Europa horen niet in detentie. Dat is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Opsluiting is voor kinderen een beangstigende ervaring die ernstige psychische schade teweegbrengt waar kinderen lang last van kunnen houden." Kinderen die vluchten en in Europa asiel aanvragen, ongeacht waar ze vandaan komen of waarom ze hun thuis verlieten, moeten in de eerste plaats als kind worden gezien en behandeld. Het detineren van kinderen is nooit in het belang van het kind en zou daarom ten alle tijden moeten worden voorkomen.

Ronduit schokkend is het feit dat de Nederlandse overheid bij de onderhandelingen heeft bepleit dat ook kinderen zonder ouders zouden moeten kunnen worden opgesloten. Dat deze maatregel niet in de overeenkomst is opgenomen, is te danken aan het feit dat veel andere lidstaten zich tegen dit plan keerden. De opstelling van de Nederlandse regering laat zien dat de belangen van kinderen er niet in goede handen zijn.

Opvang onder de maat

De opvang- en detentiecentra aan de buitengrenzen van Europa zullen worden gehuisvest in landen waar de opvang al jaren onder de maat is. Ook de asielprocedures in die landen laten ernstig te wensen over. In april oordeelde de Raad van State nog dat asielzoekers vanuit Nederland niet mogen worden teruggestuurd naar Italië, omdat de opvangomstandigheden daar door de ondergrens zijn gezakt. Eerder bepaalde de Raad van State al dat asielzoekers ook niet mogen worden teruggestuurd naar Kroatië, Griekenland en Malta. Martin Vegter: "Met de nu voorgestelde deal worden nog meer opvang en afhandeling van asielprocedures belegd bij de landen die het op dit moment al niet aankunnen. Het laat zich raden wat dat betekent voor de detentie- en opvangomstandigheden op die plekken."

Daarnaast is Defence for Children bezorgd over het plan met betrekking tot het terugsturen van mensen naar een land van doorreis, zoals een land in Noord-Afrika waar ze aan boord zijn gegaan van boten om de gevaarlijke overtocht te maken. Het is zorgwekkend dat voor de huidige onderhandelingen met Tunesië de Turkijedeal als blauwdruk wordt gebruikt. Deze deal heeft tot gevolg gehad dat de rechten van heel veel vluchtelingen, onder wie vele kinderen, ernstig geschonden zijn. Om die reden heeft Defence for Children, samen met Amnesty International, Pax en Stichting Bootvluchteling de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van die deal. Het is van cruciaal belang dat de veiligheid, bescherming en het welzijn van kinderen op de vlucht te allen tijde wordt gewaarborgd. Het terugsturen van kinderen naar een land van doorreis voldoet niet aan die vereisten.

Oproep

Als kinderrechtenorganisatie benadrukken we de verantwoordelijkheid van Nederland en alle andere EU-lidstaten om de rechten van alle kinderen, ongeacht hun status, nationaliteit of afkomst, te respecteren en te beschermen. Defence for Children zal de ontwikkelingen rondom de behandeling van kinderen op de vlucht aan de rand van Europa nauwlettend volgen en zich blijven inzetten voor hun rechten en welzijn. Defence for Children dringt er bij de betrokken EU-lidstaten en de leden van het Europees Parlement op aan ervoor te zorgen dat de uitvoering van de asieldeal volledig in overeenstemming is met de internationale verdragen. Detentie van kinderen op de vlucht die in Europa om bescherming vragen is hiermee in strijd. Kinderrechten zijn niet onderhandelbaar en moeten worden gewaarborgd en beschermd. Defence for Children roept op tot een voortdurende dialoog en samenwerking met beleidsmakers en andere belanghebbenden om een solide beschermingskader voor kinderen op de vlucht te waarborgen, waarbij hun belangen altijd voorop staan.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Uitspraak Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Leefomstandigheden in kamp Moria en Samos zijn onmenselijk en vernederend

In april dit jaar heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor het eerst de leefomstandigheden voor as…


Lees meer

Internationale vluchtelingenorganisaties roepen Europa op tot menselijkheid en solidariteit

Give solidarity a chance, dat is de oproep van internationale vluchtelingenorganisaties die samen opkomen voor vluchteli…


Lees meer

Raad van State: Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar Italië

De Raad van State oordeelde eerder deze week in twee zogenaamde ‘Dublin-Italië’-zaken dat de staatssecretaris van Justit…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee