Scroll down

Alternate Text
News banner

Alternatieven voor de vreemdelingendetentie van minderjarigen

De Coalitie Geen Kind in de Cel, waar Defence for Children deel van uitmaakt, heeft op 30 september 2013 de notitie 'Ik zou verbieden de deur op slot te doen', Kinderen in de vreemdelingendetentie. Stand van zaken en aanbevelingen gestuurd aan de Tweede Kamer. In de notitie analyseert de Coalitie het huidige beleid rondom minderjarigen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring. Daarnaast worden in de notitie alternatieven geboden voor de huidige praktijk. 


De belangrijkste aanbevelingen van de Coalitie Geen Kind in de Cel zijn:
  • Plaats geen kinderen meer in grensdetentie (artikel 6 VW) of vreemdelingenbewaring (artikel 59 VW) en creëer een wettelijk verbod op vreemdelingendetentie van kinderen. 
  • Verzeker in de asielprocedure dat er altijd aparte voorzieningen voor kinderen aanwezig zijn zodat ouders hun asielrelaas kunnen vertellen buiten de aanwezigheid van hun kinderen.
  • Motivering kenbaar waarom niet kan worden volstaan met een andere maar minder ingrijpende maatregel. Pas het ultimum-remediumbeginsel in de praktijk toe.
  • Schrap de uitzonderingen waarmee alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog maanden kunnen worden gedetineerd. 
  • Verzeker dat kinderen niet van hun bed worden gelicht door de politie en in politiebusjes worden vervoerd. 
  • Maak gebruik van alternatieven voor detentie: 
    o    In plaats van grensdetentie op Schiphol, een gewone (open) asielprocedure. 
    o    In plaats van vreemdelingenbewaring, individuele trajectbegeleiding in reguliere asielzoekerscentra. 

De Coalitie Geen Kind in de Cel – een samenwerkingsverband van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland – hoopt dat de Tweede Kamer zich met deze notitie gesterkt voelt om ervoor te zorgen dat kinderen niet langer op grond van hun verblijfsstatus opgesloten worden.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Verwarring over aantal verdwenen asielkinderen

Vanochtend publiceerde de Volkskrant een artikel over het aantal kinderen dat uit Gezinslocaties verdwijnt. De Volkskran…


Lees meer

Weer uitzettingsdreiging voor gewortelde kinderen

Ze wordt zondag 21, studeert econometrie aan de universiteit van Tilburg, is actief lid van de politieke jongerenorganis…


Lees meer

Raad van State ondermijnt kinderrechten Howick en Lili

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van de staatssecretaris gegrond verklaard. …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee