Scroll down

Alternate Text
News banner

Nieuw: Taalgids voor kinderen in migratie

Defence for Children heeft een taalgids ontwikkeld voor kinderen in de context van migratie. Vorig jaar publiceerden we een gids in het kader van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Woorden zijn immers zelden onschuldig of neutraal. Achter woorden gaan meestal werelden schuil. Woorden doen ertoe. Wij vinden het daarom belangrijk om woorden bewust te kiezen, taal te humaniseren en stigmatisering en uitsluiting van kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast doordacht is ook uniform taalgebruik van belang. Beide elementen dragen bij aan betere belangenbehartiging, wetgeving en beleid.

Migratietaal

In het migratiedebat worden vaak metaforen gebruikt die ertoe leiden dat migratie als chaos wordt beschouwd, als iets verkeerds dat onder controle moet worden gebracht. Maar migreren is geen misdaad. Het is van alle tijden en plaatsen om een veiliger of beter leven te zoeken. Daarnaast kan migratietaal kinderen uitsluiten of stigmatiseren, terwijl sommige woorden mogelijk onpersoonlijke beelden oproepen, wat afstand creëert tot het kind in migratie. Omdat kinderen in de eerste plaats kind zijn, horen ze wat ons betreft ook letterlijk voorop te worden gezet. Zo bevelen we aan in het dagelijks taalgebruik te spreken of te schrijven over een kind in de asielprocedure, een kind dat is gevlucht, een kind met een migratieverleden.

Het afgelopen jaar besprak Defence for Children de in het migratiedebat gebruikte termen met kinderen en jongeren met en zonder verblijfsrecht. Zij vertelden ons dat ze sommige woorden, zoals asielkind of gelukszoeker, als kwetsend ervaren. Bovendien trekken ze zich de talloze berichten aan waarin ze worden neergezet als een bedreiging en een probleem, of waardoor ze zich buitengesloten voelen.

Bekijk de video!

Voor de video hebben we samengewerkt met Greta, Juri, Ruzanna en Sofi. Zij hebben een migratieverleden en delen hun ervaring over het gebruik van woorden.

Taalgids

Met de taalgids wil Defence for Children negatieve framing verminderen en discriminatie en polarisatie van kinderen in migratie aanpakken. Daarnaast merken we dat bepaalde termen onduidelijk zijn en/of verkeerd worden gebruikt. Negatieve framing en verkeerde informatie hebben beide een negatieve invloed op de betrokkenheid van zowel het publiek als professionals bij deze kinderen. Het leidt tot (een verhoogd risico op) schendingen van kinderrechten. Hoewel er daarbij vaak geen sprake is van onwil, hebben vooroordelen en misvattingen wel degelijk invloed.

Rode, oranje en groene labels maken duidelijk of een woord in het dagelijks taalgebruik ongewenst, minder gewenst of neutraal is. Daarbij geldt dat de minder gewenste woorden (oranje) eventueel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld omwille van de bondigheid, mits ze in de tekst goed worden uitgelegd met behulp van een genoemd alternatief.

De gids, die we termenchecker hebben genoemd, staat hier.

Levend document

We presenteren de gids nadrukkelijk als een ‘levend document’; onze taal is immers altijd in beweging en we staan open voor aanpassingen en aanvullingen. Waar het ons om gaat, is dat woorden gevolgen hebben, zeker in geval van kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kies je woorden daarom bewust.

Geen ‘echte kinderen’

Voor de plaatjes op deze pagina en in onze communicatie over de taalgids is gebruik gemaakt van afbeeldingen die gemaakt zijn door middel van artificiële intelligentie. Dit betekent dat een computeralgoritme is gebruikt om het beeld te maken. Het betekent ook dat de kinderen op de foto’s geen echte kinderen zijn. Hier hebben we doelbewust voor gekozen: zo hoeven we geen stempels te plakken op kinderen die hier last van kunnen hebben, nu of in de toekomst.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Baanbrekende uitspraak Hof van Justitie: overwinning voor kinderrechten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed gisteren een belangrijke uitspraak in een zaak over ‘verwesterde’ vrouwen…


Lees meer

Oproep: Eerste Kamer, stem voor de spreidingswet in het belang van het kind

Op dinsdag 16 juni behandelt de Eerste Kamer de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook wel …


Lees meer

Conclusie advocaat-generaal Hof van Justitie in zaak over verwesterde meisjes

Op 13 juli 2023 heeft de advocaat-generaal van het Hof van Justitie (Europese Unie), naar aanleiding van vragen van de r…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee