Scroll down

Alternate Text
News banner

Nieuw General Comment VN-Kinderrechtencomité: kinderrechten in de digitale wereld

Het aannemen van General Comment 25 door het VN-Kinderrechtencomité in februari 2021 is een mijlpaal voor het versterken en verduidelijken van kinderrechten in de digitale omgeving. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een analyse van de ingediende input op de General Comment. Vele kinderen en professionals, waaronder Defence for Children-ECPAT Nederland, hebben input gegeven. Defence for Children-ECPAT Nederland is blij te zien dat punten die zij heeft ingebracht, terug te vinden zijn in de definitieve General Comment. Voor het ontwikkelen van deze General Comment ging de discussie met name over de bescherming van kinderen en kinderrechten in de digitale omgeving. Deze General Comment presenteert een veel breder palet, inclusief de relatie tussen de digitale wereld en de burger- en politieke rechten van kinderen en het recht op gezins- en familieleven. Dit betekent dat kinderrechten ook in het kader van de digitale omgeving als op zichzelf staande rechten moetem worden erkend en niet als een uitbreiding van bijvoorbeeld het recht op privacy.

Kinder- en jongerenparticipatie

De General Comment heeft als doel het verduidelijken van kinderrechten in de digitale wereld en de verplichtingen van overheden op dit gebied onder het VN-Kinderrechtenverdrag. Tijdens het ontwikkelproces van de nieuwe General Comment zijn voor het eerst kinderen zelf betrokken: maar liefst meer dan 700 kinderen en jongeren uit 28 landen hebben meegeholpen met het bedenken en bediscussiëren van hun rechten. Defence for Children - ECPAT beargumenteert dat de scheiding tussen online en offline rechten een illusie is, en kinderen de digitale en fysieke wereld moeiteloos met elkaar combineren en. Bovendien was ten tijde van het ontwikkelen van het VN-Kinderrechtenverdrag, meer dan dertig jaar geleden, de digitale wereld nog niet zo alomtegenwoordig. Het aannemen van de GC 25 is om die redenen van groot belang voor het beschermen van kinderrechten.

Online veiligheid

Defence for Children – ECPAT vindt het belangrijk dat partijen ook in de digitale wereld verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Op dit moment is er nog in grote mate straffeloosheid. Privacy, en online veiligheid van kinderen zijn nog niet als vanzelfsprekend ingebouwd (‘safety by design’) en ook nog niet verplichte uitgangspunten. Defence for Children pleit er voor dat bedrijven ook in de digitale wereld m platformen veiligheid voorop stellen, waarin privacy en online veiligheid de hoogste prioriteit krijgen. Transparantie en vertrouwen moeten leidend worden in de online wereld; bedrijven moeten kunnen worden gecontroleerd op het waarborgen van de veiligheid van kinderen, ook online. Defence for Children -ECPAT heeft een reeks met aanbevelingen gedaan vanuit haar expertise op het gebied van gender en meisjesrechten, seksuele uitbuiting en jeugdrecht. Defence for Children – ECPAT is trots dat de meerderheid van deze aanpassing ook zijn overgenomen in de eindversie van General Comment 25.

Toevoegingen

De toevoeging van Defence for Children-ECPAT bestaan voornamelijk uit het expliciet vastleggen van de plicht van overheden om kinderen te beschermen tegen discriminatie in de digitale wereld, dat overheden zich moeten inspannen om evenredige toegang tot de digitale wereld te verzorgen, en dat daar specifieke aandacht nodig is voor de veilige en inclusieve toegang van meisjes, en dat overheden zich moeten inspannen om preventieve maatregelen te nemen die uitbuiting van kinderen in de digitale wereld kunnen voorkomen. Ook moeten overheden ervoor zorgen dat bedrijven binnen de digitale de rechten van kinderen respecteren.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-Kinderrechtencomite erkent recht van kinderen op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving

In navolging van de VN-Mensenraad erkent het VN-Kinderrechtencomité het recht van kinderen op een schone, gezonde en duu…


Lees meer

VN-Mensenrechtenraad erkent mensenrecht op een schoon leefmilieu

Defence for Children is verheugd over het feit dat de VN-Mensenrechtenraad op 8 oktober 2021 de resolutie 48/13 heeft aa…


Lees meer

Prinses Laurentien roept kinderen en jongeren op te strijden voor klimaatrechtvaardigheid

“Kinderen hebben de meeste legitimiteit bij het nadenken over klimaatoplossingen. Ze moeten structureel worden betrokken…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee