Scroll down

Alternate Text
News banner

VN-Mensenrechtenraad erkent mensenrecht op een schoon leefmilieu

Defence for Children is verheugd over het feit dat de VN-Mensenrechtenraad op 8 oktober 2021 de resolutie 48/13 heeft aangenomen die stelt dat toegang en beschikbaarheid tot een schone en veilige leefomgeving een mensenrecht is. De resolutie is met grote meerderheid aangenomen, zelfs door Groot-Brittannië, die eerder sceptisch was ten aanzien van de resolutie. Volgens de VN-Speciaal Rapporteur Mensenrechten en de leefomgeving David R. Boyd kan de resolutie grote gevolgen hebben voor het verbeteren van wereldwijd klimaatbeleid. Hoewel de resolutie niet juridisch bindend is, kan het bijdragen aan internationale standaarden en helpen in de argumentatie in klimaatrechtszaken.

Eerder al in 2020 heeft de VN-mensenrechtenraad de resolutie “Rights of The Child” uitgebracht, waarin het belang van een gezond klimaat voor de rechten van het kind werd onderstreept. Ook heeft de VN-Mensenrechtenraad eerder onderstreept dat kinderen en jongeren moeten worden gesteund door staten in het opkomen voor hun rechten ten aanzien van het milieu en het klimaat.

Speciaal Rapporteur voor een gezonde leefomgeving

In navolging van het aannemen van de resolutie hebben de Bahamas, de Europese Unie, Fiji, Panama, Paraguay, Sudan en de Marshall Eilanden gezamenlijk een nieuw Speciaal-Rapporteur aangesteld, inzake Mensenrechten en Klimaatverandering. Deze Rapporteur zal onder andere de verantwoordelijkheid krijgen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling op mensenrechten te rapporteren en om hierover te adviseren. Daarnaast zal de Speciaal-Rapporteur staten begeleiden in het effectief adopteren en implementeren van beleidsvoering om de resolutie na te leven. Het is nog onbekend wie de rol van Speciaal-Rapporteur zal vervullen.

Kinderrechten en klimaat

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat zo’n 13,7 miljoen doden per jaar, ongeveer een kwart van het totaal aantal doden per wereld per jaar, overlijdt aan milieurisico’s zoals vervuilde lucht en blootstelling aan chemische stoffen. Bijna elk kind op de wereld wordt nu al geraakt door de schadelijke gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering. Ook in Nederland is het welzijn van kinderen in gevaar door deze schadelijke gevolgen. Een op de vijf kinderen met astma in Nederland hebben deze klachten door de vervuilde lucht waarin ze wonen, bijvoorbeeld in de regio van Rotterdam. De aardebevingen in Groningen schaadt zowel de fysieke als mentale gezondheid van kinderen in de regio. Wereldwijd leeft maar liefst de helft van de kinderen in de wereld onder extreem hoog risico, wat betekent dat zij meerdere risico’s tegelijk ervaren, zoals droogte, overstroming, luchtvervuiling of cyclonen. De resolutie is daarom van groot belang in het erkennen van de noodzaak iets te doen aan deze omstandigheden.

Carrie van der Kroon, Coördinator Internationale Programma’s, Lobby & Advocacy

de resolutie is een cruciale stap in het bewerkstelligen dat kinderen in een schone, veilige en duurzame wereld leven. Een volgende stap kan zijn om dit recht specifiek voor kinderen ook te erkennen. Diverse actoren internationaal werken hier momenteel aan, waaronder het VN-Kinderrechtencomité.

Verantwoordelijkheid

De resolutie draagt bij aan het creëren van meer duidelijkheid rondom de verantwoordelijkheden van overheden. Kinderen en jongeren zelf dragen hier ook in grote mate aan bij, bijvoorbeeld door te klagen bij het VN-Kinderrechtencomité. Jongeren verenigd in World Youth for Climate Justice, een coalitie voor klimaatrechtvaardigheid, wil graag een rechtsadvies van het Internationaal Gerechtshof over de verantwoordelijkheden van overheden. Dit rechtsadvies moet aangevraagd worden met een goedkeuring van de meerderheid van de VN-lidstaten. Defence for Children steunt kinderen en jongeren in het opkomen voor hun rechten op het gebied van klimaat en milieu. Om die reden steunt Defence for Children de Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordigers in hun oproep aan de Nederlandse overheid om in te stemmen met het aanvragen van een rechtsadvies van het Internationaal Gerechtshof.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-Kinderrechtencomite erkent recht van kinderen op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving

In navolging van de VN-Mensenraad erkent het VN-Kinderrechtencomité het recht van kinderen op een schone, gezonde en duu…


Lees meer

Prinses Laurentien roept kinderen en jongeren op te strijden voor klimaatrechtvaardigheid

“Kinderen hebben de meeste legitimiteit bij het nadenken over klimaatoplossingen. Ze moeten structureel worden betrokken…


Lees meer

Uitnodiging: 7 oktober bijeenkomst kinderrechten en klimaat

Op 7 oktober organiseert de Nationale Jeugdraad (NJR) samen met onder andere Defence for Children het Climate Justice &a…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee