Scroll down

Alternate Text
News banner

Resolutie van VN-Mensenrechtenraad over kinderrechten en klimaat

De VN-Mensenrechtenraad heeft op 7 oktober een Resolutie uitgebracht waarin het belang van een gezond klimaat voor de rechten van kinderen wordt onderstreept. De Resolutie ‘Rights of the child: realizing the rights of the child through a healthy environment’ ziet erop toe dat staten maatregelen treffen om de rechten van kinderen én toekomstige generaties te beschermen tegen de nadelige effecten van schade aan het milieu. Dit betekent dat staten het recht op een gezond klimaat moeten erkennen in nationale wetgeving en dat de belangen van kinderen voorop moeten staan bij beslissingen omtrent het klimaat. De Resolutie is het resultaat van een langlopend proces om een gezond klimaat te erkennen als een kinderrecht, waar in juli ook de Jaarlijkse Dag over de Rechten van het Kind van de VN-Mensenrechtenraad over ging.

Nadelige effecten van klimaatverandering

Per jaar komen meer dan 1.7 miljoen kinderen voor hun 5e levensjaar te overlijden door voorkombare blootstelling aan de schadelijke effecten van klimaatverandering. In ontwikkelingslanden lopen er per jaar zo’n 12 miljoen kinderen hersenschade op wegens loodvergiftiging in hun milieu. Kinderen die al kwetsbaar zijn, zoals meisjes en kinderen met een handicap, worden nog harder getroffen door schade aan het milieu. Meisjes kunnen door natuurrampen vaker niet genieten van hun recht op onderwijs of het recht op een levensstandaard die toereikend is voor hun mentale en fysieke gezondheid, waaronder hun seksuele gezondheid. Kinderen met een handicap worden sneller buitengesloten, omdat er specifieke maatregelen moeten worden getroffen om hen te beschermen tegen milieuschade.

Het beschermen van kinderen

Volgens de VN-Mensenrechtenraad is het voorkomen van milieuschade de meest effectieve manier om kinderen te beschermen. Om deze reden moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer er dreigingen zijn die serieuze of onomkeerbare schade kunnen veroorzaken. Het gebrek aan wetenschappelijke zekerheid mag daarbij niet als excuus worden gebruikt. Staten worden in de Resolutie herinnerd aan hun verplichtingen om de rechten van kinderen te beschermen en worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat belangen van kinderen in beleid geïntegreerd zijn, zodat de rechten van het kind in overweging worden genomen bij activiteiten omtrent milieu, klimaat en risicobeperking bij rampen.

De rol van kinderen en jongeren als klimaatverdedigers

Tenslotte onderstreepte de VN-Mensenrechtenraad de belangrijke rol die kinderen en bewegingen geleid door kinderen en jongeren hebben gehad om mensenrechten op het gebied van milieu en klimaat te verdedigen en te beschermen. Deze Resolutie benadrukt onder andere het belang van alle klimaatprotesten die de afgelopen jaren georganiseerd zijn, ook in Nederland. Defence for Children volgt de ontwikkelingen op het gebied van kinderrechten en klimaat nauwlettend en onderzoekt momenteel hoe kinderrechten te interpreteren in relatie tot het klimaat.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-Mensenrechtenraad erkent mensenrecht op een schoon leefmilieu

Defence for Children is verheugd over het feit dat de VN-Mensenrechtenraad op 8 oktober 2021 de resolutie 48/13 heeft aa…


Lees meer

Prinses Laurentien roept kinderen en jongeren op te strijden voor klimaatrechtvaardigheid

“Kinderen hebben de meeste legitimiteit bij het nadenken over klimaatoplossingen. Ze moeten structureel worden betrokken…


Lees meer

Uitnodiging: 7 oktober bijeenkomst kinderrechten en klimaat

Op 7 oktober organiseert de Nationale Jeugdraad (NJR) samen met onder andere Defence for Children het Climate Justice &a…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee