Scroll down

Alternate Text

Aanpak mensenhandel verbeteren: de visie van slachtoffers zelf

De uitdaging 

Slachtoffers van seksuele kinderuitbuiting hebben belangrijke informatie en ideeën over de aanpak tegen mensenhandel. In internationale verdragen rondom mensenrechten en mensenhandel staat dat hun visie en ervaringen moeten worden meegenomen in de evaluatie en de ontwikkeling van preventie- en beschermingsprogramma’s. In het bijzonder vereist artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag dat kinderen in staat moeten worden gesteld om hun mening te geven over alle beslissingen die hen aangaan. Helaas gebeurt dit in de praktijk te weinig.

Beleidsverbeteringstrajecten worden vaak ingezet door professionals, zonder inspraak of advies van slachtoffers zelf. Met dit project wil de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting (hierna Coalitie), waar Defence for Children  - ECPAT onderdeel van uitmaakt, slachtoffers beter in staat stellen om bij te dragen aan noodzakelijke systemische veranderingen en aan het verhogen van de kwaliteit van hulp en bescherming in Nederland. Het project loopt van januari 2020 tot en met januari 2023.

Wat doen we? 

Om ervoor te zorgen dat de stem van slachtoffers wordt gehoord, is er een platform van ervaringsdeskundigen opgezet: platform HOPE, met inmiddels tien leden. Dit zijn volwassenen die in hun minderjarigheid of adolescentie slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting en zich hebben ontwikkeld tot ervaringsdeskundige. Ze zetten persoonlijke ervaringskennis in ten behoeve van de verbetering van de aanpak van seksuele kinderuitbuiting.

Resultaten

Het platform HOPE, geïnitieerd door CKM en Defence for Children - ECPAT, behartigt de belangen van slachtoffers en is gesprekspartner voor overheid, politiek, opsporingsdiensten, hulpverlening en andere organisaties. Het platform heeft een verbeteragenda opgesteld waarin het doorbreken van taboes, slachtoffervriendelijke hulp en een beter aangifteproces centraal staan. Daarnaast wordt het platform ingezet als vraagbaak, adviseur, meedenker, voorlichter en projectontwikkelaar in participatietrajecten of als klankbord.

Samenwerking

Het ervaringsdeskundigen platform HOPE is onderdeel van de werkzaamheden van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. De Coalitie heeft als doel seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland te bestrijden. Defence for Children – ECPAT, FIER! en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) voeren het programma uit. Het Verwey Jonker Instituut is verbonden aan dit project via een actieonderzoek.

Ervaringsdeskundigheid 

Ervaringen (met beperkingen en herstel) leiden samen met andere ervaringen, analyse en reflectie en andere bronnen tot ervaringskennis. 

Personen met ervaringskennis worden vaardigheden voor professionele inzet aangeleerd, wat lijdt tot ervaringsdeskundigheid. Deze ervaringsdeskundigheid kunnen ingezet worden in verschillende rollen van ervaringsdeskundigen, waaronder adviseren of woordvoering.  

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Celine Verheijen 
Telefoon: 071 5160980

Stuur een email 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee