Scroll down

Alternate Text

Schoolkosten

Voor elke ingeschreven leerling ontvangt een school een door de overheid vastgesteld bedrag. Aangezien ongedocumenteerde leerlingen kunnen worden ingeschreven, kan een school ook voor deze leerlingen financiering verkrijgen. 

Schoolkosten voor leerlingen en ouders

Hoewel het onderwijs voor kinderen onder de 18 jaar gratis is, bestaan er toch verschillende bijkomende kosten zoals les- en collegegeld, boekengeld, vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten, reiskosten naar school en kosten voor excursies.

Les- en collegegeld

Geen enkel kind, ook geen ongedocumenteerd kind, tussen de 5 en 18 jaar, hoeft lesgeld te betalen. Jongeren ouder dan 18 jaar zijn verplicht collegegeld te betalen wanneer zij een opleiding volgen aan het hbo of wo. Deze jongeren betalen het instellingscollegegeld in plaats van het wettelijk collegegeld. Het instellingscollegegeld verschilt per opleiding en het bedrag ligt vele malen hoger dan het wettelijk collegegeld. Ongedocumenteerde jongeren kunnen geen lening aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en komen niet in aanmerking voor een aanvullende beurs. Jongeren die volgens de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF vluchteling zijn, kunnen wel financiële ondersteuning krijgen van het steunfonds UAF.  

Studieboeken en lesmaterialen 

Verschillende studieboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen deze lesboeken al naar gelang het aantal ingeschreven leerlingen. Kijk hier voor een overzicht van lesboeken die gratis zijn en voor een overzicht van boeken/materialen die niet gratis zijn: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/gratis-schoolboeken-voortgezet-onderwijs. 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die een basis- of middelbare school aan de ouders vraagt voor extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijsprogramma behoren, zoals excursies of een schoolkamp. Ongedocumenteerde ouders zullen de vrijwillige ouderbijdrage vaak niet kunnen betalen. Een school mag een leerling niet weigeren bij aanmelding (of verwijderen) als een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt (artikel 40 lid 1 Wpo en artikel 27 lid 2 Wvo).

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald, kan het zijn dat een leerling uitgesloten wordt van de extra activiteit. Er wordt echter vaak door de school voor een oplossing gezorgd zodat leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, tóch mee kunnen met de excursie.

Tip: Leg de situatie uit aan de school en vraag of er een ander manier is om bij te dragen, bijvoorbeeld door als vrijwilliger te helpen tijdens schoolactiviteiten. De school kent soms ook organisaties die kunnen helpen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee