Scroll down

Alternate Text
News banner

Zonder ouders op de vlucht door Europa: over de gevaren voor kinderen en zorgen van professionals

Sinds 2020 vraagt Defence for Children-ECPAT aandacht voor vermissingen en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot een betere bescherming van kinderen die zonder ouders op de vlucht zijn in Europa. Dat doen we, in het kader van het project Mind the Children, in samenwerking met Free Press Unlimited en de onderzoeksjournalisten van Lost in Europe. Samen trachten we meer publieke- en bestuurlijke aandacht te genereren voor de zeer complexe en heftige problematiek van onbegeleide kinderen ‘on the move in Europe’.

Bijeenkomst 

Ter afsluiting van het project vond vorige week de door ons georganiseerde multidisciplinaire bijeenkomst ‘Zonder ouders op de vlucht door Europa: over de gevaren voor kinderen en zorgen van professionals’ plaats. Zo’n veertig geïnteresseerde professionals gingen digitaal in gesprek met vertegenwoordigers van ECPAT UK,  Defence for Children Italia, Child Circle en het Griekse The Smile of the Child. Zij gaven ieder vanuit hun eigen perspectief een beeld van de situatie en benoemden hun inspanningen om onbegeleide kinderen beter te beschermen. Namens de Universiteit Gent vertelde professor Ilse Derluyn vervolgens over haar vorige week gepubliceerde onderzoeksrapport: ‘The impact of Flight Experiences on the Mental Health of Unaccompanied Minors on the Move’. Daarna was er ruimte voor vragen vanuit de zaal en op verzoek gaven de sprekers een aantal voorbeelden van ‘best practices’.

S.K. en The Mind Game

In een sfeer van betrokkenheid bij deze kwetsbare kinderen, bekeken we in het Leidse Kinderrechtenhuis samen de documentaire ‘The Mind Game’, een vervolg op Gouden Kalf-winnaar ‘Shadow Game’. The Mind Game volgt hoofdpersoon S.K. (nu 19) op zijn reis door Europa. Veel aanwezigen waren zichtbaar geraakt door de door S.K. onderweg met zijn telefoon gefilmde beelden en de zeer persoonlijke beschrijvingen van heftige, mensonterende gebeurtenissen. Ook hetgeen S.K. vertelde over zijn ervaringen met betrekking tot de asielaanvraag en -procedure liet niemand onberoerd. Na afloop beantwoordde S.K met documentairemaker Els van Driel vragen van de aanwezige wetenschappers en medewerkers van verschillende politieafdelingen, voogdijinstelling Nidos, het COA, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, CoMensha en diverse ngo’s.

Podcast

Het aangrijpende verhaal van S.K. is helaas herkenbaar, zoals ook door aanwezigen werd aangegeven. Zij identificeerden aan de hand van zijn verhaal een aantal knelpunten, waarna mogelijke oplossingsrichtingen voor een betere (rechts)bescherming van onbegeleide kinderen aan bod kwamen. De uitkomsten zullen Europarlementariër Tineke Strik en Nationaal Rapporteur Mensenhandel Conny Rijken bespreken in onze podcast ‘Recht van Spreken’. Deze podcastaflevering komt medio mei online. Işik Kulu-Glasgow sloot de bijeenkomst af door een tipje van de sluier op te lichten over het bijna afgeronde WODC-onderzoek ‘Rondreizende amv’s’. De resultaten daarvan worden naar verwachting in de zomer gepubliceerd. Dat geldt ook voor de terminologiegids over kinderen en migratie waaraan Defence for Children werkt.

Oproep tot samenwerking

Tijdens en na afloop van de bijeenkomst is veelvuldig gesproken over hoe de bescherming van onbegeleide kinderen zonder ouders op de vlucht door Europa praktisch en oplossingsgericht kan worden aangepakt. We kunnen deze bescherming gezien de complexiteit alleen samen met andere betrokken partijen naar een hoger niveau tillen. We beraden ons over een mogelijk vervolg en doen een oproep tot samenwerking. Zoals S.K. zegt: “Deze kinderen hebben bescherming nodig, maar het lijkt alsof ze voor de mensen die de macht hebben om hun rechten te beschermen, onzichtbaar zijn. Hun stem blijft ongehoord. Ik kan hun stem zijn, en die wil ik laten horen.”

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Oproep: snel meer opvang nodig voor jongeren op de vlucht

Jongeren die alleen als vluchteling naar Nederland komen willen iets maken van hun leven. Veruit de meesten kunnen in Ne…


Lees meer

Nederlandse leeftijdsschouw niet in lijn met belang van het kind

Verschillende rechtbanken hebben in uitspraken kritiek geuit op de manier waarop de leeftijd van onbegeleide kinderen en…


Lees meer

Terugkeerbeleid onbegeleide kinderen strijdig met uitspraak Raad van State

Het huidige terugkeerbeleid voor onbegeleide kinderen dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in december 202…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee