© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Positieve aanpassingen gezinsherenigingsbeleid

27 november 2017


gezinshereniging i stock klein.jpg

Voor vluchtelingen uit Eritrea was gezinshereniging problematisch omdat het ingewikkeld is officiŽle documenten uit dit land te verkrijgen. Eritrea kent een van de meest onderdrukkende regimes ter wereld. Toch werd van vluchtelingen uit dit land verwacht dat ze met officiŽle documenten hun gezinsband aan konden tonen voor het recht op gezinshereniging. Dit leidde tot onnodige scheiding van gezinnen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dit beleid nu aangepast. Defence for Children is verheugd dat het belang van het kind een reden is geweest om het beleid aan te passen.

Sander Schuitemaker, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie: "Op onze Kinderrechtenhelpdesk spelen een aantal Eritrese zaken waar de aanvraag voor gezinshereniging is afgewezen vanwege het niet kunnen overleggen van officiŽle documenten. Het is goed dat de overheid deze administratieve drempel wegneemt en de beoordeling van gezinshereniging meer in lijn brengt met het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europese recht."


In belang van het kind eerder DNA-onderzoek

De IND heeft het beoordelingskader voor Eritrese nareiszaken geŽvalueerd en geconcludeerd dat er op twee onderdelen aanpassingen nodig zijn. Ten eerste worden ook andere documenten die kunnen bijdragen aan het aannemelijk maken van de identiteit en of gezinsband, eerder bij de nareisaanvraag meegenomen. Ook zullen de immigratieautoriteiten, gelet op het belang van het kind, eerder DNA-onderzoek aanbieden om de gezinsband vast te stellen.
De IND gaat zowel lopende als nieuwe nareiszaken beoordelen aan de hand van dit aangepaste kader. Defence for Children heeft eerder gepleit voor de noodzaak tot aanpassing van het beleid.


Afhankelijkheidsrelatie Nederlands kind met buitenlandse ouder centraal

Naast genoemde aanpassing van de beoordeling van nareisaanvragen is ook het beleid voor Nederlandse kinderen met een buitenlandse ouder verbeterd als gevolg van het arrest Chavez-Vilchez. Door de IND wordt in deze zaken nu eerder aangenomen dat er een afhankelijkheidsverhouding tussen de ouder en het kind is en kijkt hiervoor of de buitenlandse ouder daadwerkelijk zorg- en of opvoedingstaken verricht. Het beleid wordt ook, anders dan voorheen, toegepast als beide ouders voor het kind zorgen. Voor een groot aantal gezinnen bekend op onze Kinderrechtenhelpdesk heeft dit arrest en het aangepaste beleid gezorgd voor verblijfsrecht.

Defence for Children is verheugd dat er in het gezinsherenigingsbeleid een aantal positieve aanpassingen zijn gedaan, hiermee is het belang van het kind meer centraal komen te staan in de beslispraktijk van de IND.Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg