Scroll down

Alternate Text
News banner

Oog voor kinderen in gemeentelijke mensenhandelaanpak

Kinderen en jongvolwassenen zijn helaas ruim vertegenwoordigd binnen de groep slachtoffers en daders van mensenhandel. De aandacht die deze kinderen krijgen in het gemeentelijk beleid en in de aanpak blijft enorm achter. Dat is verontrustend: veel slachtoffers zijn niet in beeld, bijvoorbeeld omdat ze zich niet melden, en de officiële cijfers laten maar een beperkt deel zien. Er moet veel meer aandacht komen voor de positie van kinderen en jongeren bij de aanpak van mensenhandel. Defence for Children kan gemeentes daarbij helpen en adviseren.

Natuurlijk zijn er verschillende landelijke ontwikkelingen, zoals een herijkt plan ‘Samen Tegen Mensenhandel’ en aanpassingen van het Wetboek van Strafrecht (art. 273f). De urgentie van adequaat beleid en uitvoering blijft echter onverminderd groot, zeker ook na de val van het kabinet.

Kinderrechten in uw mensenhandelbeleid

In 2022 ondersteunde Defence for Children verschillende gemeenten bij het verder concretiseren van hun mensenhandelbeleid. Daarbij richtten we ons specifiek op kinderrechten en de bejegening van kinderen. Tijdens verschillende bijeenkomsten werkten we aan het opzetten van goede samenwerkingen. We zagen dat de directe ketenpartners rond mensenhandel elkaar doorgaans goed weten te vinden. De organisaties en professionals buiten die directe kring hebben echter net zo goed een cruciale rol in het herkennen en signaleren van mensenhandel. Alleen dan kun je met elkaar adequaat reageren. Het aantal potentiële signaleerders is enorm, van scholen tot jongerenwerk en van sportclubs tot werkgevers.

Stap één is dat een signaleerder daadwerkelijk wat doet met zijn waarneming of verhaal. Stap twee is dat het signaal bij een expert op het terrein van mensenhandel terechtkomt: de zorgcoördinator mensenhandel. Iedere regio heeft een zorgcoördinator die het signaal kan onderzoeken, hulp en veiligheid voor het slachtoffer coördineert en eventueel de politie betrekt. 

Recent onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zien dat inmiddels steeds meer gemeenten mensenhandelbeleid hebben opgesteld, maar nog lang niet alle gemeenten hebben dit gedaan. En de vraag is of dit vooral nog papieren beleid is: komt de samenwerking in de praktijk van de grond, worden signalen goed gezien, wordt er doorverwezen, en is er daarbij aandacht voor kinderen en jongvolwassenen?

Kinderen

Kinderen vertegenwoordigen een grote groep slachtoffers én daders als het gaat om (seksuele en criminele) uitbuiting. Het gemeentelijk mensenhandelbeleid dient rekening te houden met de kwetsbare positie van kinderen en jongeren. Het VN-Kinderrechtenverdrag is hierop van toepassing.

Alert op uw beleid en uitvoering

Heeft uw gemeente al vastgesteld mensenhandelbeleid? Werkt dit beleid? Is het beleid ook in lijn met de minimumeisen van het VN-Kinderrechtenverdrag? Defence for Children verzorgt op verzoek een dag(deel) voor geïnteresseerde gemeenten die in hun mensenhandelaanpak meer aandacht willen voor kinderen en jongeren. Gezamenlijk met betrokken gemeenteambtenaren en samenwerkingsorganisaties doorlopen we een casus (scenario). Samen met ervaringsdeskundigen toetsen we of het beleid daadwerkelijk aansluit op de behoeften en kwetsbaarheden van kinderen en jongvolwassenen. Uiteraard geldt het geleerde ook voor volwassen slachtoffers en daders die in een afhankelijke positie verkeren.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met Joost van Ballegooijen (j.vanballegooijen@defenceforchildren-ecpat.nl), projectcoördinator Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting, om gezamenlijk een moment te plannen. Er is ruimte voor een beperkt aantal gemeenten.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe wet seksuele misdrijven

Vandaag (1 juli 2024) gaat de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven in. Deze wet biedt slachtoffers van seksuele uitbuiting en …


Lees meer

San José Dialoog: Toename georganiseerde misdaad vergroot risico op seksuele uitbuiting van kinderen

Een zorgwekkende trend doet zich voor in Latijns-Amerika, de Cariben en Noord-Amerika: de groeiende georganiseerde misda…


Lees meer

Down to Zero workshop Nepal

ECPAT International organiseerde in samenwerking met de Down To Zero alliantie een tweedaagse workshop in Kathmandu, Nep…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee