Scroll down

Alternate Text
News banner

Nieuwe wet seksuele misdrijven

Vandaag (1 juli 2024) gaat de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven in. Deze wet biedt slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik betere bescherming. Ook geeft de wet de politie en het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om op te treden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag online wordt net zo strafbaar als offline. Defence for Children – ECPAT Nederland verwelkomt de digitale verbetering van de wet, maar wijst tegelijkertijd op het ontbreken van een specifieke aanpak voor seks met minderjarigen tegen betaling.

Meer aandacht voor digitale component

Kinderen hebben recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en kindermisbruik. Ook in de online wereld. De digitale technologie ontwikkelt zich op rap tempo. Deze ontwikkeling moet gepaard gaan met het verbeteren van de bescherming van kinderen tegen online kindermisbruik. In welke vorm dan ook. “De nieuwe wet biedt meer mogelijkheden om adequaat op te kunnen treden tegen online seksueel kindermisbruik via het strafrecht. Dat is een goede zaak”, zegt Celine Verheijen, programmacoördinator Seksuele Uitbuiting bij Defence for Children – ECPAT Nederland.

Betaalde seks met minderjarigen

Naast positieve reacties, is er ook kritiek. Zo benoemt de nieuwe wet betaalde seks met kinderen onder de 16 jaar niet expliciet als een afzonderlijk strafbaar misdrijf. Hoewel het Openbaar Ministerie en rechters de mogelijkheid hebben om hogere straffen te eisen en op te leggen, pleit Defence for Children – ECPAT Nederland ervoor dit misdrijf expliciet in de wet wordt opgenomen als strafverzwaringsgrond. Renée Roodhuizen, Adviseur Public Affairs bij Defence for Children – ECPAT Nederland, benadrukt: “Door dit misdrijf specifiek in de wet te benoemen, geeft de wetgever een duidelijk signaal af: seksuele handelingen met een minderjarige tegen betaling is een zeer ernstig feit.”

Verkrachting van 16- en 17-jarigen

In augustus 2020 reageerde Defence for Children - ECPAT Nederland op het concept van deze wet en benadrukte het belang van het opnemen van betaalde seks met kinderen onder de 16 jaar in de wet als afzonderlijk strafbaar misdrijf. Roodhuizen: “Wij gaven ook de overweging mee om het wetsvoorstel aan te pakken op het gebied van verkrachting van 16- en 17-jarigen.” In de nieuwe wetgeving geldt voor verkrachting van kinderen uit deze leeftijdscategorie dezelfde strafmaat als voor verkrachting van volwassenen. Hoewel de wet streeft naar betere bescherming van slachtoffers, zien wij dat in de strafwaardigheid ten aanzien van 16- tot 18-jarigen niet terug.

Seksueel benaderen van kinderen

Verder verbiedt de nieuwe wet seksuele benadering van kinderen onder de 16 jaar. Specifiek wordt vermeld dat het benaderen van een kind als leeftijdsgenoot in een gelijkwaardige situatie niet strafbaar is, tenzij het kind jonger is dan 12 jaar. Dit verbod geldt ook voor kwetsbare 16- en 17-jarigen, zoals kinderen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn het sturen van seksueel getinte berichten of e-mails, het stellen van intieme vragen, het regelen van ontmoetingen voor seksuele doeleinden en het confronteren van een kind met een handeling of beeldmateriaal van seksuele aard.

Geen bewijs nodig van dwang

Tot slot kunnen slachtoffers in meer gevallen aangifte doen van aanranding en verkrachting. Vanaf nu is er namelijk geen bewijs meer nodig van dwang om verkrachting of aanranding aan te tonen. Als het slachtoffer duidelijk maakt geen seksueel contact te willen en de dader toch doorgaat, kan dit al als aanranding of verkrachting worden beschouwd. Als er wel bewijs is van dwang, kan de dader een zwaardere straf krijgen. De maximumstraffen gaan per 1 juli 2024 omhoog, ook voor seksueel misbruik van kinderen.

Extra informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

San José Dialoog: Toename georganiseerde misdaad vergroot risico op seksuele uitbuiting van kinderen

Een zorgwekkende trend doet zich voor in Latijns-Amerika, de Cariben en Noord-Amerika: de groeiende georganiseerde misda…


Lees meer

Down to Zero workshop Nepal

ECPAT International organiseerde in samenwerking met de Down To Zero alliantie een tweedaagse workshop in Kathmandu, Nep…


Lees meer

Oog voor kinderen in gemeentelijke mensenhandelaanpak

Kinderen en jongvolwassenen zijn helaas ruim vertegenwoordigd binnen de groep slachtoffers en daders van mensenhandel. D…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee