Scroll down

Alternate Text
News banner

Vier inspecties slaan alarm over slechte asielopvang kinderen

Niet eerder sloegen vier inspecties, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Onderwijsinspectie en de Arbeidsinspectie. gezamenlijk alarm: de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de asielopvang is – nog steeds - in gevaar. De vier overheidsinspecties luiden de alarmklok over de ‘normloosheid’ in de opvang en wijzen erop dat de behandeling van deze kinderen in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. Het inspectierapport bevestigt ons beeld dat de kwaliteit van de opvang dramatisch is en verder verslechtert. De inspecties stellen dat kinderen in de crisisnoodopvanglocaties geen privacy hebben, niet (snel genoeg) naar school gaan en dat er onvoldoende oog is voor hun gezondheid. Kinderen verblijven maanden op plekken die hiervoor volstrekt ongeschikt zijn.

Onaanvaardbaar

Het is onaanvaardbaar dat, ruim een jaar nadat het Rijk heeft aangegeven de kwaliteitsnomen ‘tijdelijk’ los te laten, er nog altijd geen enkel zicht is op concrete verbeteringen. Bijna een jaar geleden, op 16 juni 2022, uitten de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al hun zorgen over het welzijn en de veiligheid van kinderen in de asielopvang. Zij constateerden dat de leefbaarheid in de opvanglocaties onder de maat is en dat de rechten en veiligheid van kinderen niet worden gewaarborgd. Defence for Children vindt het kwalijk dat kinderen nog steeds worden beschadigd als gevolg van een nalatig handelen door de overheid en roept op tot snelle actie om verdere schade aan de ontwikkeling van kinderen te voorkomen.  

Kinderen kunnen niet langer wachten

Sander Schuitemaker, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children: “De staatssecretaris moet nu echt in actie komen om de ondermaatse opvang van kinderen onmiddellijk te verbeteren. Kinderen kunnen niet langer wachten. Er moet zo snel mogelijk worden gezorgd voor veiligheid en rust voor kinderen, een einde worden gemaakt aan de vele verplaatsingen en er moeten (wettelijke) minimumnormen komen voor de opvang van kinderen tijdens de asielprocedure. Dit zijn allemaal zaken die onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Van der Burg vallen en het wordt tijd dat dit wordt opgepakt. Er kan niet worden gewacht op de Spreidingswet, omdat die op zijn vroegst pas in 2024 voor effecten gaat zorgen. Zowel de rijksoverheid als de lokale overheden zullen moeten samenwerken om de situatie van kinderen per direct te verbeteren.”

Verhuizen van kinderen

Kinderen moeten met voorrang uit de crisisnoodopvanglocaties naar vaste, reguliere opvangplekken worden verplaatst. Op deze manier ervaren ze meer stabiliteit, kunnen ze adequate zorg ontvangen, zonder onderbrekingen naar school gaan en kleinschaliger worden opgevangen. Dit zorgt ook voor minder verplaatsingen tijdens de procedure. Professionals uit de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs riepen de  staatssecretaris in maart al op om te stoppen met het schadelijke verhuizen van kinderen. Door de vele verhuizingen, soms wel tot acht keer per jaar, leiden kinderen aan mentale klachten als angst, depressie, slaapproblemen, prikkelbaarheid, verlies van vertrouwen en demotivatie. Ook geven steeds meer onderwijsdirecteuren aan dat veelvuldige en plotse overplaatsingen het onmogelijk maken om onderwijs op te starten en een goede overdracht te organiseren. Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children krijgen we signalen dat kinderen soms maanden niet naar school gaan. Uit de beantwoording op Kamervragen van 27 maart 2023 blijkt dat het kabinet geen zicht heeft op hoeveel kinderen op dit moment onderwijs mislopen.

Meer informatie: 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Brief van Werkgroep Kind in azc aan informateurs

Werkgroep Kind in azc, een coalitie waar Defence for Children Nederland lid van is, schreef een brief aan de informateur…


Lees meer

Defence for Children: jeugdzorgplicht gemeentes onmogelijk in gezinslocaties

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt ges…


Lees meer

Stop de schadelijke verplaatsingen van kinderen

Voorafgaand aan het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 30 maart sturen nu ook professionals uit Jeugdgezond…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee