Scroll down

Alternate Text

Campagne 'Ze zijn al Thuis'

Honderden kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Ze groeien in Nederland op, hebben Nederlandse vrienden gemaakt en spreken de Nederlandse taal; ze zijn geworteld. Maar hoe Nederlands deze kinderen zich in hun hart en hoofd ook voelen, zekerheid om te mogen blijven hebben ze niet.

Ontwikkelingsschade

Gewortelde kinderen zoals Zahraa, Liwaa, Juri en Kristine, leven elke dag met de angst om uitgezet te worden naar een land dat ze nauwelijks kennen. Zoveel stress en angst is voor niemand goed, al helemaal niet voor kinderen. Zij hebben stabiliteit nodig om veilig en gezond op te kunnen groeien. De Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde in 2018 een schadenota. Dit onderzoek  toont aan dat deze langdurige onzekerheid na vijf jaar voor een groot risico op ontwikkelingsschade zorgt. Uitzetting na vijf jaar zou dit versterken en is naar huidig wetenschappelijk inzicht onverantwoord. Tientallen hoogleraren onderschreven de nota, net als beroepsverenigingen van respectievelijke psychologen, jeugdartsen en pedagogen, en onderwijsdeskundigen. Anuja (21) woont al bijna tien jaar in Nederland. Ze vertelt over wat deze onzekerheid met haar doet:  

“Het is erg moeilijk, ik ben altijd zenuwachtig en heb stress. Ik ben vaak bang. Mijn toekomst is erg onzeker.”

Anuja (21)

Vaak verhuizen

Niet alleen de dagelijkse angst voor uitzetting zorgt tot veel stress. Gewortelde kinderen moeten in Nederland voor elke volgende stap in de procedure verhuizen naar een ander asielzoekerscentrum. Dit betekent dat deze kinderen keer op keer vrienden, vriendinnen, klasgenoten, teamgenoten, buren en leraren moeten achterlaten. Kinderen verhuizen soms wel tien tot twaalf keer. Ook dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Meri (13) woont al acht jaar in Nederland. In die tijd is ze maar liefst zeventien keer verhuisd: 

"Soms vraag ik me af of de mensen die besluiten nemen ook kinderen hebben van mijn leeftijd en hoe zij het zouden vinden om zeventien keer te verhuizen in acht jaar."

Meri (13)

Tijdelijke oplossingen

De overheid is zich bewust van de situatie waarin gewortelde kinderen zich bevinden. In 2013 kwam de regering met het Kinderpardon en in 2019 met de Afsluitregeling. Beide regelingen gaven een grote groep gewortelde kinderen zekerheid op een toekomst in Nederland. Maar het waren tijdelijke oplossingen. Inmiddels is er weer een nieuwe groep van honderden kinderen die weer in dezelfde situatie verkeren. Wij doen een oproep aan de overheid en daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Publicatie

In samenwerking met een groep van 30 gewortelde kinderen, onze jongerenambassadeurs, experts op het gebied van kinderrechten en wetenschappers ontwikkelden wij de campagne ‘Ze zijn al Thuis', waarin we ook een publicatie hebben geproduceerd. In dit boekje leest u over de gevoelens van deze kinderen, over hun situatie in Nederland, over de aanpak van de politiek, de gevolgen voor deze kinderen en over onze aanbevelingen.

Oproep: ze zijn al thuis!

De politiek kan dit probleem niet langer voor zich uitschuiven, het is tijd voor een duurzame oplossing. Kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, hebben lang genoeg gewacht. Zij zijn geworteld en de kans op ontwikkelingsschade waaraan zij worden blootgesteld is niet te verantwoorden. Steunt u onze oproep? Teken onze petitie. Samen kunnen wij politici overtuigen van wat iedereen die deze kinderen kent, allang weet: ze zijn al thuis.

Meer informatie:

Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij het Vaillantfonds.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee