Scroll down

Alternate Text

Breaking Barriers: maatwerk en inclusie op school als kinderrecht

De uitdaging

In het onderwijs wordt vaak niet genoeg gekeken naar de specifieke behoeften van een kind. Leerlingen met een chronische aandoening ervaren daardoor vaak fysieke en mentale drempels. In het onderwijs wordt vaak vastgehouden aan beleidsregels en gewoonten in plaats van te kijken naar de behoeften van de leerling. Er is een gebrek aan kennis over de functiebeperking en de begeleiding van studenten met een chronische aandoening. Het advies vanuit de school aan deze leerlingen is vaak om de studie af te breken of de studie op een lager niveau te volgen, terwijl wanneer er passend maatwerk zou worden aangeboden daar eigenlijk geen reden voor is.

De huidige barrières staan de toegang tot en continuïteit van het onderwijs in de weg en kunnen leiden tot schooluitval. De huidige barrières staan haaks op het recht van ieder kind op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem, vastgelegd in het internationale kinderrechtenkader. Onderwijs waarin kinderen toegang hebben tot inclusief onderwijs. Onderwijs waarin zij zorg en ondersteuning op maat krijgen die zij nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Het project loopt van december 2019 tot en met Augustus 2020. 

Wat doen we?

Het jaar 2020 staat in het teken van de evaluatie van de Wet passend onderwijs en de resultaten van het Thuiszitterspact uit 2016. Met het project Breaking Barriers maken we de belemmeringen én mogelijkheden voor maatwerk en inclusie in het onderwijs zichtbaar en zorgen we dat maatwerk en inclusie op school gezien worden als een recht, benaderd vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag en VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. Dit doen we door onderzoek, met de resultaten en goede voorbeelden van geboden maatwerk in het onderwijs starten we een campagne om beleidsmakers te overtuigen van de verwezenlijking van inclusief onderwijs. We creëren een belofte en verplichting in het onderwijsveld en bewegen hen tot het wegnemen van barrières die kinderen en jongeren ervaren in het onderwijs.

Resultaten

We pleiten voor maatwerk en inclusie op school als kinderrecht. Binnen het huidige systeem van primair, voortgezet en vervolgonderwijs mist nog vaak aan maatwerk en daardoor ook aan inclusie.

ANALYSE: onderzoek naar de belemmeringen van en mogelijkheden voor het recht op maatwerk en inclusie op school door middel van interviews met ervaringsdeskundigen en met scholen die al inclusie onderwijs aanbieden.

LOBBY: de aanbevelingen en bevindingen uit het onderzoek worden opgenomen in een publicatie. Waarna er wordt gelobbyd om de overheid te bewegen tot het wegnemen van de barrières in praktijk en wetgeving.

CAMPAGNE: De aanbevelingen worden geïllustreerd door portretten van kinderen en jongeren die zelf obstakels hebben ervaren bij het volgen van onderwijs, zij geven tips en tricks aan scholen en beleidsmakers voor maatwerk en inclusie op school. 

IMPLEMENTATIE: de gedane aanbevelingen worden meegenomen in de evaluatie Wet passend onderwijs en de Thuiszittertop 2020 zodat er in wetgeving, beleid en praktijk inclusief onderwijs de norm wordt.

Impact

Stakeholders in onderwijs, beleid en politiek zijn bewust van de aanpassingen die nodig zijn om de barrières die jongeren ervaren weg te kunnen nemen. Scholen committeren zich dankzij ons onderzoek in combinatie met de campagne aan het recht op inclusief onderwijs. 

Samenwerking 

Defence for Children werkt in dit project samen met Jongerenpanel Zorg én Perspectief van FNO.

Anna, 13 jaar 

Anna volgt onderwijs in het regulier voortgezet onderwijs. Vanwege haar beperking krijgt zij ondersteuning in de klas. Dit heeft zij hard nodig om de lessen te kunnen volgen. Anna dreigt deze hulp te verliezen, omdat de school dit niet opnieuw heeft aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Defence for Children heeft Anna's moeder geholpen en geïnformeerd over Anna's rechten en de plichten van de school. Naar aanleiding hiervan heeft de school toch nog de benodigde ondersteuning aangevraagd en kan Anna gewoon naar regulier onderwijs blijven gaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project?Neem dan contact op met:

Jantine Walst

Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN EMAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee