Scroll down

Alternate Text
News banner

Dringende oproep aan Tweede Kamer voor inclusief onderwijs

Vandaag heeft Defence for Children samen met JongPIT, het platform voor én door jongeren met een chronische aandoening en FNO de petitie ‘Inclusief onderwijs: van uitzondering naar regel’ overhandigd aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het debat over de evaluatie van het passend onderwijs roepen zij de overheid op om inclusief onderwijs voor álle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Voor te veel kinderen en jongeren is dit nog niet het geval, waardoor zij noodgedwongen thuis zitten of niet het juiste onderwijs genieten. De petitie wordt ondersteund door onder meer het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, Oudervereniging Balans, Ouders & Onderwijs, het Gehandicapte Kind en Ieder(in).

Femke van Zoggel, voorzitter JongPIT

“Wij verzoeken de Tweede Kamer een duidelijke keuze te maken voor inclusief onderwijs en te denken in oplossingen. Het is essentieel om nu de randvoorwaarden op orde te krijgen zodat het onderwijsveld, ouders én jongeren aan de slag kunnen met inclusief onderwijs. Het is onacceptabel dat er in Nederland nog kinderen en jongeren zijn die geen passend onderwijs krijgen en daarom thuis zitten of niet de juiste educatie krijgen.”

Inclusief onderwijs hard nodig

Vijf jaar na de invoering van het passend onderwijs wordt de roep om inclusief onderwijs steeds luider. Niet alleen van kinderen, jongeren en ouders, maar ook van de scholen zelf. In toenemende mate sluiten ook gemeenten en instellingen op het terrein van jeugdhulp, gezondheidszorg, opvang, participatie- en achterstandenbeleid zich aan. Voor nog te veel kinderen en jongeren kan de school geen passend onderwijs bieden, waardoor zij noodgedwongen thuis zitten, op het speciaal onderwijs op een te laag niveau les krijgen of geen passende ondersteuning krijgen op hun reguliere school. Het huidige wet- en regelgeving is bovendien niet in lijn met het recht van ieder kind op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De initiatiefnemers roepen daarom op de evaluatie van het passend onderwijs aan te grijpen om nu echt werk te maken van onderwijs waarin ieder kind welkom is.

<tekst gaat door onder de video>

Oproep voor inclusief onderwijs

Idman, Merijn, Lauren, Berdi en Marieke laten het belang zien van inclusief onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Allen roepen de overheid op om van inclusief onderwijs de regel te maken. Bekijk de video.

Aan de slag met 5 actiepunten

De initiatiefnemers roepen de overheid op aan de slag te gaan met vijf concrete actiepunten.

  1. Maak in nauwe samenwerking met jongeren en het onderwijs een ambitieuze routekaart naar inclusief onderwijs.
  1. Waardeer en evalueer inclusief onderwijs in het toetsingskader van de Inspectie van het Onderwijs.
  1. Zet in op professionalisering van de onderwijsmedewerkers en stimuleer scholen die aan de slag willen.
  1. Maak verbreding van onderwijsondersteuning mogelijk.

  2. Werk nauw samen met leerlingen bij het vormgeven van nieuw beleid en vernieuwingen op school. Op deze manier is inclusief niet alleen een stip aan de horizon, maar ook een realiteit voor álle kinderen en jongeren die in Nederland opgroeien.

In aanloop naar het debat over de evaluatie van de Wet passend onderwijs in de Tweede Kamer op 16 november vragen we met JongPIT en FNO een maand lang aandacht voor inclusief onderwijs. 

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgelijke bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2023

Op 10 mei verscheen de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Het rapport laat zien dat gelijke kansen in he…


Lees meer

Werkagenda inclusief onderwijs niet conform verdragsverplichtingen

Op woensdag 5 april jl debatteerde de Tweede Kamer over passend en inclusief onderwijs. De Tweede Kamer is kritisch op h…


Lees meer

College oordeelt in zaak thuiszittend kind met handicap

In een recente uitspraak oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat een scholenstichting een verboden ondersch…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee