Scroll down

Alternate Text

Vervolgonderwijs na het achttiende jaar

Vanaf het 18e jaar houdt het recht op toegang tot onderwijs op. Volgens het VN- Kinderrechtenverdrag in elk geval, want dat verdrag geldt voor kinderen tot 18 jaar. In artikel 2 van het eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat echter: ‘eenieder heeft recht op onderwijs’, daar wordt niets gezegd over een leeftijdsgrens. Hoe het ook zij, bij een eerste inschrijving na het 18e jaar moeten scholen leerlingen officieel weigeren. Echter, indien de jongere zich heeft ingeschreven vóórdat hij of zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dan mag de opleiding worden afgemaakt. Als een jongere nog rechtmatig verblijf heeft op de eerste dag van de start van de opleiding mag de school de inschrijving ook niet weigeren. Dit geldt voor zowel het voortgezet onderwijs (artikel 27 lid 1a Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), het (voortgezet) speciaal onderwijs (so), artikel 40 lid 2 Wet op de expertisecentra (Wec), het mbo (artikel 8.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs (Web), het hbo en wo (artikel 7.32 Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw).

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee