Scroll down

Alternate Text
News banner

Initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ van D66 naar Raad van State

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind heeft regeringspartij D66 een initiatiefwetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. Doel van het wetsvoorstel is om het zogenaamde leerrecht te verankeren in nationale wet- en regelgeving. Defence for Children pleit al jaren voor het opnemen van het recht op onderwijs in nationale wet- en regelgeving en verwelkomt het initiatief van D66. Wij zullen het initiatiefwetsvoorstel met belangstelling lezen en hopen dat dit ertoe zal leiden dat thuiszittende kinderen weer de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. Daarnaast is het verankeren van het recht op onderwijs in nationale wet- en regelgeving volgens ons essentieel voor het realiseren van een inclusief onderwijssysteem.

Schrijnende verhalen

Momenteel zitten ruim 15.000 kinderen thuis. Tweede Kamerlid Paul van Meenen: “De verhalen achter deze cijfers zijn schrijnend. De meest kwetsbare kinderen worden nu opgegeven en krijgen geen onderwijs. We mogen en kunnen dat niet accepteren.” Defence for Children is het met dit standpunt eens en herkent de schrijnende verhalen. Op onze Kinderrechtenhelpdesk zien we veel zaken van kinderen van wie de ouders er uiteindelijk toe gedwongen worden om een vrijstelling van de leerplicht aan te vragen omdat er geen passende plek voor hun kind is in het huidige onderwijssysteem. En dat terwijl deze kinderen vaak graag willen leren en wel degelijk in staat zijn om zich te ontwikkelen.

Recht op onderwijs en ontwikkeling centraal

Defence for Children vindt het positief dat het recht op onderwijs en het recht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling centraal staan in het initiatiefwetsvoorstel. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op onderwijs en dient het onderwijs onder meer gericht te zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. De regering moet daarbij zorgen voor gelijke kansen.

Inclusief onderwijs

Defence for Children benadrukt dat het noodzakelijk is dat het internationale kinderrechtenkader voor het recht op (inclusief) onderwijs bij de verankering van het leerrecht een centrale positie krijgt. Defence for Children waarschuwt dat in de praktijk problemen kunnen ontstaan wanneer enkel de drempel voor vrijstelling van de leerplicht wordt verhoogd zonder dat aan het onderwijs extra middelen worden geboden om kinderen daadwerkelijk een geschikte plek op school te bieden. Het is risicovol om enkel wetgeving over de toegang tot het onderwijs te wijzigen. Het onderwijsveld zelf, inclusief de wetgeving daaromtrent, dient inclusief te worden.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgelijke bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2023

Op 10 mei verscheen de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Het rapport laat zien dat gelijke kansen in he…


Lees meer

Werkagenda inclusief onderwijs niet conform verdragsverplichtingen

Op woensdag 5 april jl debatteerde de Tweede Kamer over passend en inclusief onderwijs. De Tweede Kamer is kritisch op h…


Lees meer

College oordeelt in zaak thuiszittend kind met handicap

In een recente uitspraak oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat een scholenstichting een verboden ondersch…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee