Scroll down

Alternate Text
News banner

Elk kind een bevoegde leraar in 2030 – teken het manifest!

Elk kind moet in het jaar 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. Daaraan moet de Nederlandse regering zich committeren. Dat vinden de AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children.

De AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children vragen van de regering:

  • Committeer je aan het jaar 2030 als deadline dat elk kind een bevoegde leraar heeft.
  • Maak inzichtelijk hoe groot het probleem nu is. Hoeveel kinderen hebben geen bevoegde leraar?
  • Definieer vervolgens ijkpunten. Hoeveel minder moet het tekort in 2025? En zorg dat het tekort in 2030 naar nihil gaat.
  • Neem doeltreffende maatregelen en maak duidelijk hoe deze bijdragen aan het verkleinen van het lerarentekort.
  • Rapporteer elk jaar met harde cijfers hoe het met deze doelstelling is, en hoe maatregelen bijdragen aan het behalen van het eindresultaat.

Bevoegd

‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs’, schrijven de AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children. ‘En een bevoegde leerkracht voor de klas is daarbij essentieel.’ Door het lerarentekort hebben duizenden leerlingen op dit moment echter geen bevoegde leraar.

“In de regio Den Haag zijn enkele scholen noodgedwongen al overgestapt op een vierdaagse schoolweek”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “En ik hoor van collega’s dat plofklassen met meer dan 35 leerlingen eerder de norm dan de uitzondering worden. Dit gaat ernstig ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. En dus van de kinderen.”

Onvoldoende

Een kwart van de 15-jarige scholieren kan inmiddels onvoldoende lezen om mee te draaien in de maatschappij. “Alle seinen staan op rood voor het onderwijs in Nederland”, zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. “Als er nu niets gebeurt, loopt het lerarentekort de komende jaren alleen maar verder op.”

Kinderrechten

Dat kan zo niet langer. “De Nederlandse regering heeft zich met het tekenen van het VN-Kinderrechtenverdrag gecommitteerd aan de rechten van het kind”, zegt bestuurder Mirjam Blaak van Defence for Children. “Daarmee erkent de regering dat elk kind recht heeft op onderwijs en op de zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Wij vinden het hoog tijd dat de regering zich houdt aan deze kinderrechten, en toezegt dat in 2030 elk kind een bevoegde leraar heeft.”

Verantwoordelijk

“De regering is verantwoordelijk, maar om dit levensgrote probleem aan te pakken hebben we iedereen nodig”, zegt Roovers van de AOb. “De politiek, de werkgevers en wij: ouders, kinderen, de kinderrechtenorganisatie en de mensen die werken in het onderwijs. Natuurlijk zijn wij bereid om mee te helpen en mee te doen.”

Het op orde hebben van de randvoorwaarden is essentieel voor het functioneren van een onderwijssysteem. Defence for Children vindt dit ook een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van inclusief onderwijs. Goed geschoolde en voldoende leraren zijn van fundamenteel belang. Zij moeten alle benodigde ondersteuning krijgen om ieder kind in de klas de aandacht te kunnen geven die het nodig heeft.

Vindt u ook dat elk kind in 2030 een bevoegde leraar moet hebben? Wilt u ook de regering oproepen om daarvoor te zorgen? Teken dan nu ons manifest!

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Minister Wiersma onderschrijft manifest om lerarentekort tegen te gaan

Op 15 december 2022 is het manifest ‘elk kind een bevoegde leraar in 2030’ aangeboden aan Dennis Wiersma, minister voor …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee