Scroll down

Alternate Text
News banner

Goed nieuws van een van onze Griekse partners in de Europese kinderrechtenhelpdesk

Het belang van het kind moet in Griekse asielprocedures waarbij alleenstaande minderjarige vluchtelingen betrokken zijn, worden meegewogen. Dat bepaalde de Administrative Court of First Instance in Thessaloniki onlangs in een zaak die was aangespannen door de Griekse Kinderrechtenhelpdesk van partnerorganisatie ARSIS (Social Youth Support Organization). Het argument dat het op artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag gebaseerde belang van het kind een eerste afweging moet zijn, was al vaker door de Kinderrechtenhelpdesk aangedragen in asielprocedures en is nu voor het eerst gehonoreerd.

De Kinderrechtenhelpdesk van ARSIS, die is gevestigd in Thessaloniki, is een van de partners van Defence for Children in de Europese Kinderrechtenhelpdesk. Net als de andere partners richt deze organisatie zich op juridische ondersteuning van minderjarige asielzoekers, waaronder ook kinderen die een asielverzoek willen indienen of gezinshereniging willen aanvragen. De helpdesk ondersteunt kinderen die onderdeel van een gezin, gescheiden zijn van hun ouders of alleenstaand zijn.

Het belang van het kind

Hoewel het belang van het kind sinds begin 2020 in de Griekse Vluchtelingenwet is opgenomen, was dit criterium tot aan deze uitspraak nog nooit eerder meegenomen in de asielprocedure. Dat bemoeilijkte de positie van kwetsbare vluchtelingenkinderen en leidde tot meer afwijzingen van verzoeken om internationale bescherming in de zin van het VN-Vluchtelingenverdrag.

De advocaat van de helpdesk, Kostas Kyrmanidis, zegt hierover: “De beslissing is belangrijk, omdat die plaatsvindt onder onze nieuwe Vluchtelingenwet en omdat het belang van het kind nu in asielprocedures meegewogen moet worden, iets wat de betrokken autoriteiten nog niet eerder hadden gedaan. Het leidde in deze zaak tot een positieve beslissing voor onze minderjarige cliënt.”

Nog meer successen

De helpdesk van ARSIS heeft in andere asielzaken aangevoerd dat het voogdijsysteem voor alleenstaande vluchtelingenkinderen niet geïmplementeerd is, dan wel niet functioneert en dat er geen rechtsbijstand is voor kinderen in het kader van asielaanvragen. Daarnaast stelt de helpdesk dat de samenstelling van de zogenaamde Independent Appeals Authorities, instanties die verantwoordelijk zijn voor de bezwaarprocedure na afwijzing van de asielaanvraag, in strijd zijn met de Griekse grondwet. Deze kwesties zijn nu aanhangig bij de Council of State. De rechtbank heeft inmiddels in vergelijkbare zaken bepaald dat kinderen, omdat ze tot een kwetsbare groep behoren, Griekenland niet (gedwongen) mogen worden uitgezet, totdat de beslissing in hun zaak definitief is.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Europese grensbewakingsorganisatie Frontex aangeklaagd voor illegale pushbacks

Frontex, de grensbewakingsorganisatie van de Europese Unie, is door een Syrisch gezin aangeklaagd vanwege het schenden v…


Lees meer

Raad van State: Nederland mag vluchtelingen met verblijfsstatus in Griekenland niet zomaar terugsturen

Op 28 juli heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in de asielzaken van twee Syrische vluchtelingen die…


Lees meer

Follow the Sun: kinderen op de vlucht informeren door middel van theater

Vluchtelingenkinderen kampen tegen dezelfde problemen en trauma’s als volwassenen. Kinderen zijn nog in ontwikkeling en …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee