Scroll down

Alternate Text
News banner

Een kindgerichte aanpak door de politie: Uitdagingen en goede voorbeelden

Jaarlijks komen duizenden kinderen als slachtoffer, verdachte of getuige in aanraking met politie en justitie. Voor hen gelden speciale rechten, zoals het recht op een eerlijke en passende behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en ontwikkeling. Belangrijk is dat kinderen geen schade of trauma oplopen als gevolg van het contact met de politie. De onlangs verschenen publicatie "Policing of children and young people: A case for childfriendly police" gaat in op de relatie tussen kinderen en de politie wereldwijd. Voor welke uitdagingen staat de politie in hun contact met kinderen? En wat is er nodig voor een kindgerichte aanpak?

Defence for Children krijgt regelmatig vragen en klachten van kinderen en ouders waaruit blijkt dat zij (psychische) schade hebben als gevolg van het optreden van de politie. Deze gaan over lange uren in een politiecel, het politieverhoor, onvoldoende informatie aan kinderen en ouders en een harde aanpak door de politie waarin belangrijke principes als het onschuldbeginsel en het belang van het kind uit het oog lijken te zijn verloren. Als het contact met de politie niet goed verloopt, kan dat leiden tot angst, afweer, ontwijken, trauma en zelfs agressie van kinderen ten aanzien van de politie. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag dienen politie en justitie rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van kinderen. Defence for Children vraagt met de opstellers van deze notitie aandacht voor het belang van goed en kindgericht contact met wederzijds respect tussen politie, justitie en kinderen.

"As such, it is of paramount importance that police engage with children in a child-friendly manner adapted to reflect the child's mental capacity, stage of development, specific protection needs and which respects children's rights’’.

Om te komen tot een kindgerichte aanpak en -beleid is gespecialiseerd personeel nodig binnen de politie en het Openbaar Ministerie, een kindgerichte omgeving op het politiebureau  en een herstelgerichte aanpak. Ook vindt Defence for Children dat de wettelijke termijn om kinderen op te kunnen sluiten in een politiecel veel te lang is. 

Deze publicatie is opgesteld door de werkgroep Justice for Children, ondersteund door  de Global Initiative on Justice with Children. De tekst is geschreven door Terres des Hommes met pro-bono support van Baker McKenzie en onderschreven door de leden van de Child Justice Advocacy group, waaronder Defence for Children International.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Sluit kinderen niet op in een politiecel

Kinderen horen niet in een politiecel. Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het…


Lees meer

Kinderombudsman: zorgen om kinderen die worden aangehouden en opgesloten in een cel

Kinderombudsman Margrite Kalverboer maakt zich ernstig zorgen om minderjarigen die door de politie worden aangehouden en…


Lees meer

Toekomstvisie aanhouding en inverzekeringstelling minderjarige verdachte

In opdracht van het ministerie voor Justitie en Veiligheid hebben Defence for Children en de Vereniging van Nederlan…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee