Scroll down

Alternate Text
News banner

Op Nationale Broer en Zus-dag aandacht voor recht op familieleven

Op 30 september is het Nationale Broer en Zus-dag, waarop wordt stilgestaan bij de bijzondere band tussen kinderen uit een gezin. Defence for Children vindt het van het grootste belang dat broers en zussen samen opgroeien, ook als ze niet thuis kunnen wonen. Helaas is dit nog niet altijd het geval, want bij uithuisplaatsingen gebeurt het regelmatig dat broers en zussen van elkaar gescheiden worden. Toch zeggen het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat familiebanden van broers en zussen dienen te worden gerespecteerd en dat kinderen recht hebben op een familieleven. “Samenplaatsing zou standaard moeten zijn bij uithuisplaatsing, tenzij dit niet in het belang van de kinderen is”, zegt Mirjam Blaak, directeur Defence for Children. “Defence for Children wil dat dit in de wet komt te staan, daarom delen we vandaag met Tweede Kamerleden de oproep ‘Broers en zussen horen bij elkaar’."

Nationale en internationale aandacht

De kwestie leeft in de Nederlandse politiek; eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks en SP aangenomen over de samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. In de motie vraagt de Kamer de regering om een wetswijziging voor te bereiden om te zorgen voor een wettelijke verankering zodat broers en zussen bij een uithuisplaatsing zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt nu de mogelijkheden hiertoe. Ook loopt er een onderzoek door het WODC om erachter te komen hoe vaak het gescheiden plaatsen voorkomt. De resultaten daarvan worden dit najaar verwacht.

Ook internationaal wordt de urgentie van de kwestie onderschreven. Tijdens de tweejaarlijkse Dag van Algemene Discussie van het VN-Kinderrechtencomité, een dag om de inhoud en betekenis van het VN-Kinderrechtenverdrag over een bepaald thema te verdiepen, is op 16 en 17 september het recht van broers en zussen om samen geplaatst te worden besproken. Dit naar aanleiding van een bijdrage van Defence for Children en SOS Kinderdorpen. Hierin vertelt Gloria (16) over haar eigen ervaringen. Als baby van zes maanden werd zij uithuisgeplaatst. Zij kwam met haar broer in een pleeggezin terecht. Haar oudere zus werd in een ander pleeggezin geplaatst. Gloria vertelt hierover: “Ik merk dat mijn zus en ik tijd hebben gemist. Die tijd kunnen we nooit meer inhalen.”

<tekst gaat onder de video door>

Broers en zussen horen bij elkaar

Gloria (16) groeide samen met haar broer Chony op in een pleeggezin. Haar zus Chioma werd in een ander pleeggezin geplaatst. Hierdoor hebben ze veel van elkaar gemist en geen sterke band kunnen opbouwen.

Nederland loopt achter

In meerdere landen is de band van broers en zussen wettelijk vastgelegd. Eerder dit jaar nam de Belgische Kamer een wetsvoorstel aan ten aanzien van het verankeren van de band tussen broers en zussen in het Burgerlijk Wetboek. In het wetsvoorstel wordt het belang onderschreven van de familieband van broers en zussen wanneer ouderlijk gezag in gebreke blijkt of verdeeld is. Broers en zussen hebben met de wetswijziging het recht om bij elkaar te blijven bij een uithuisplaatsing. Ook in Schotland werd de wetgeving in lijn gebracht met het VN-Kinderrechtenverdrag. Deze zomer trad een amendement op de Children Act in werking waarin expliciet vermeld staat dat broers en zussen bij hetzelfde pleeggezin of residentiële instelling geplaatst dienen te worden.

Laat broers en zussen samen opgroeien

Op de Nationale Broer en Zus-dag vraagt Defence for Children aandacht voor het recht van broers en zussen om samen op te groeien. De kinderrechtenorganisatie onderkent de praktische belemmeringen die momenteel gelden, maar stelt dat dit niet het recht van kinderen mag ondermijnen. Het is tijd dat de nationale wetgeving in lijn wordt gebracht met het internationaal recht en broers en zussen in Nederland het recht hebben om samen op te groeien. 

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer neemt motie aan over wettelijke verankering van samenplaatsing bij uithuisplaatsing

Op 31 mei 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht in de wet vast te leggen dat het uitg…


Lees meer

Reactie op beantwoording Kamervragen over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 6 januari jl. stelden zowel D66 als PvdA Kamervragen aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris…


Lees meer

Kamervragen D66 en PvdA over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 5 januari jl. besteedde Nieuwsuur aandacht aan broers en zussen die na een uithuisplaatsing van elkaar worden geschei…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee