Scroll down

Alternate Text
News banner

Op de agenda van de VN: broers en zussen horen bij elkaar

Jaarlijks worden in Nederland ruim 23.000 kinderen uithuisgeplaatst, zij wonen vaak voor korte of langere tijd bij pleegouders. In ongeveer de helft van alle uithuisplaatsingen worden ze gescheiden van hun broertjes en zusjes. Zowel de Nederlandse als de Belgische secties van Defence for Children en SOS Kinderdorpen vinden dit zeer zorgelijk en dringen bij de Nederlandse regering aan op een wet die het recht van kinderen om bij elkaar te blijven bij uithuisplaatsing verankert. Defence for Children vraagt samen met SOS Kinderdorpen met een officiële bijdrage aan het VN-Kinderrechtencomité aandacht voor het samenplaatsen van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Deze bijdrage wordt op 16 en 17 september door het VN-Comité behandeld tijdens de Dag van Algemene Discussie (UNDGD), de tweejaarlijkse dag om de inhoud en betekenis van het VN-Kinderrechtenverdrag over een bepaald thema, dit jaar kinderrechten en alternatieve zorg, te verdiepen.

Samenplaatsing kinderen

Bij een uithuisplaatsing worden kinderen gescheiden van hun ouder(s). Dat is een drastische en vaak traumatische gebeurtenis. Als ze dan niet samen met hun broertjes of zusjes in een pleeggezin terecht komen, staat het contact met zowel ouders als de andere kinderen in het gezin op een laag pitje of wordt het zelfs helemaal verbroken. Professionals wijzen al lange tijd op de schade hiervan voor de ontwikkeling van kinderen, wat door internationaal wetenschappelijk onderzoek wordt bevestigd. Voor broers en zussen die uit huisgeplaatst worden, moet daarom altijd alles gedaan worden om samen plaatsing mogelijk te maken. Ze hebben recht op familieleven en hun familiebanden dienen te worden gerespecteerd, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Het verhaal van Gloria (16) die zelf als baby van zes maanden uit huis is geplaatst, bevestigt dit. “Je moet proberen kinderen zoveel mogelijk samen te brengen, bijvoorbeeld door te vragen of ze meer contact samen willen hebben. Ik merk dat mijn zus en ik tijd hebben gemist. Die tijd kunnen we nooit meer inhalen.”

<Tekst gaat onder video verder>

Gloria: "Laat broers en zussen samen opgroeien"

Gloria (16) groeide samen met haar broer Chony op in een pleeggezin. Haar zus Chioma werd in een ander pleeggezin geplaatst. Hierdoor hebben ze veel van elkaar gemist en geen sterke band kunnen opbouwen.

VN-Kinderrechtenverdrag

Het scheiden van broers en zussen heeft ernstige gevolgen voor hun gevoel van veiligheid en stabiliteit, hun geestelijke gezondheid en vermogen tot het aangaan van sociale en relationele verbinding met anderen. Het veroorzaakt gevoelens van verdriet, verlies, schuld, verlating en zelfs trauma. Dat is niet alleen schadelijk, maar ook in strijd met internationaal recht. Het recht op familieleven voor kinderen wordt gewaarborgd door het VN-Kinderrechtenverdrag, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, de VN-Richtlijnen voor alternatieve zorg aan kinderen en de Europese Q4C standaarden. Een aanpassing in de Nederlandse wet zorgt dat wet- en regelgeving in lijn is met internationale verdragen en kinderen samen kunnen opgroeien. De bijdrage van Defence for Children en SOS Kinderdorpen aan de VN voor de Dag van Algemene Discussie heeft tot doel het agenderen van deze wetswijziging bij het Kinderrechtencomité, overheden en professionals.

Aanbevelingen

De Tweede Kamer maakt zich sinds 2019 zorgen over het scheiden van kinderen bij uithuisplaatsing en laat het WODC onderzoeken hoe vaak kinderen van elkaar worden gescheiden, en of een wettelijke regeling wenselijk is. Ondertussen groeien veel broertjes en zusjes gescheiden op. In België is de wet inmiddels aangepast. Defence for Children en SOS Kinderdorpen doen daarom de volgende aanbevelingen aan de Nederlandse regering:

• Pas de (Jeugd)wet aan en garandeer dat broers en zussen bij elkaar blijven als zij uit huis geplaatst worden, tenzij dat niet in hun belang blijkt.
• Investeer in voorzieningen waar kinderen uit één gezin samen kunnen wonen, zoals de Simba Familiehuizen.
• Pas de capaciteit en organisatie van de jeugdzorg zodanig aan dat het recht op gezinsleven van broers en zussen wordt gerespecteerd.
• Organiseer regelmatig en structureel contact tussen broers en zussen die gescheiden wonen, tenzij dat niet in hun belang is.
• Registreer hoe vaak en waarom kinderen samen of gescheiden worden geplaatst bij uithuisplaatsing.
• Focus op behoud en herstel van gezinsrelaties en versterking van het gezin.
• Waarborg dat de mening van de kinderen wordt meegewogen in het beslissingsproces rond plaatsing.
• Waarborg (gratis) juridische hulp in familie- en kinderbeschermingszaken.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer neemt motie aan over wettelijke verankering van samenplaatsing bij uithuisplaatsing

Op 31 mei 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht in de wet vast te leggen dat het uitg…


Lees meer

Reactie op beantwoording Kamervragen over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 6 januari jl. stelden zowel D66 als PvdA Kamervragen aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris…


Lees meer

Kamervragen D66 en PvdA over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 5 januari jl. besteedde Nieuwsuur aandacht aan broers en zussen die na een uithuisplaatsing van elkaar worden geschei…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee