Scroll down

Alternate Text
News banner

Samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing: een gunst of kinderrecht?

Vandaag, op Nationale Broer en Zus dag, brengen Defence for Children en SOS Kinderdorpen een rapport uit over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing omdat zij in de praktijk niet altijd samen worden geplaatst. Soms komt dit omdat het niet in het belang van (één van) de kinderen is om samen geplaatst te worden. Het komt ook voor dat broers en zussen van elkaar worden gescheiden als gevolg van praktische belemmeringen, zoals een gebrek aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar zij samen terecht kunnen. In het rapport roepen de kinderrechtenorganisaties op om de Nederlandse wet aan te passen, gelet op wat is vastgelegd over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing in internationale regelgeving, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag.

Internationale kinderrechten

In het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat een kind het recht heeft op bescherming van zijn gezinsleven. Deze bescherming ziet niet alleen toe op het gezinsleven tussen het kind en zijn ouders, maar ook op het gezinsleven dat een kind heeft met zijn broers en zussen. Er mag slechts onder zeer strikte voorwaarden een inbreuk worden gemaakt op het gezinsleven van een kind. Eén van deze voorwaarden is dat er een wettelijke basis moet zijn voor de inbreuk op het gezinsleven van een kind en zijn broers en zussen. Broers en zussen zouden volgens internationale regelgeving alleen van elkaar gescheiden mogen worden als dat in het belang van (één van) de kinderen is.

Nederlandse wetgeving

Opvallend is dat er in de Nederlandse wet niets is vastgelegd over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. De praktijk laat ook zien dat broers en zussen niet altijd samen geplaatst worden, ook als dat wel in hun belang was geweest. Dit is niet in lijn met internationale regelgeving. Het rapport bevat dan ook de aanbeveling om de Nederlandse wet zodanig aan te passen dat hierin een bepaling wordt opgenomen waarin staat dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden bij uithuisplaatsing, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit niet in het belang van (één van) de kinderen is.

Aanpak van belemmeringen in de praktijk 

Defence for Children en SOS Kinderdorpen zijn zich ervan bewust dat wettelijke verankering op zichzelf niet voldoende is. Er zijn immers ook praktische belemmeringen die ertoe leiden dat broers en zussen van elkaar worden gescheiden, zoals het tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar broers en zussen samen terecht kunnen. Het rapport laat zien dat ook hier een belangrijke taak voor de overheid ligt. De overheid is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van kinderrechten en dit betekent ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat er voldoende pleeggezinnen en gezinshuizen zijn waar broers en zussen samen terecht kunnen.   

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Gebrekkig jeugdbeschermingsstelsel: noodgrepen en urgente actie noodzakelijk

Deze week verscheen de lang verwachte eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de conclusies…


Lees meer

Onderzoek: participatie van twaalf-minners bij beslissingen over uithuisplaatsing

Hoe kan de stem van kinderen jonger dan twaalf jaar worden versterkt als zij uit huis worden geplaatst? Die vraag stond …


Lees meer

Veranderingen gesloten jeugdzorg nú nodig

Defence for Children vindt dat er veel meer aandacht moet worden besteed aan wat passende hulp is en wat kinderen in ges…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee