Scroll down

Alternate Text
News banner

Experts in gesprek over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 10 september heeft het rondetafelgesprek ‘Samen plaatsen van broers en zussen bij een uithuisplaatsing’ plaatsgevonden in het Humanity House. Hoewel het vanuit een internationaal kinderrechtenkader het uitgangspunt zou moeten zijn dat broers en zussen samen geplaatst worden, tenzij dit niet in het belang van (een van) de kinderen is, blijkt dit in de praktijk vaak niet nageleefd te worden. Het uitgangspunt is niet vastgelegd in nationale wetgeving en ook praktische belemmeringen staan in de weg. Daarom ging een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen, jeugdhulpprofessionals en andere experts, waaronder advocaten en beleidsmakers, in gesprek over het beter borgen van het uitgangspunt ‘samenplaatsing, tenzij’ in wetgeving, beleid en praktijk. Het rondetafelgesprek is georganiseerd door SOS Kinderdorpen en Defence for Children.

Samenwerken voor samenplaatsing van broers en zussen

In gesprek met dagvoorzitter Annemarie van Gaal, ambassadeur van SOS Kinderdorpen, lichtten Arian Buurman, directeur van SOS Kinderdorpen en Timo Veldman, juridisch adviseur bij Defence for Children, toe dat zij de samenwerking op het gebied van samenplaatsing van broertjes en zusjes zijn aangegaan en zich sterk maken voor betere borging van dit uitgangspunt in wet, beleid en praktijk. In dat kader is SOS Kinderdorpen ook gestart met het opzetten van ‘Simba Familiehuizen’ waarin broers en zussen die uit huis geplaatst zijn samen worden opgevangen. Met veel genoegen verwelkomen SOS Kinderdorpen en Defence for Children de aanwezigen en hun bereidheid om samen in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp.

Uitvoering motie samenplaatsing

Ook de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) zijn vertegenwoordigd. Rianne Twijnstra (VWS) en Genelva Westhout (JenV) geven aan dat de ministeries gezamenlijk optrekken bij het onderzoeken van het uitgangspunt ‘samenplaatsing, tenzij’, als uitvoering van de motie die is ingediend door de SP en vervolgens unaniem is aangenomen door de Tweede Kamer. Het rondetafelgesprek wordt gezien als een eerste stap. Benoemd wordt dat het een belangrijk onderwerp is en dat het goed is dat hier aandacht voor wordt gevraagd.

<tekst gaat door onder de foto>

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Na een presentatie van Hervé Laud, directeur ontwikkeling en pleitbezorging bij SOS Kinderdorpen Frankrijk, over het werk dat SOS Kinderdorpen Frankrijk doet op het gebied van samenplaatsing van broers en zussen, is het woord aan Ravi Debisarun van Expex en Wesley Kaandorp, ambassadeur van Het Vergeten Kind. Ravi vertelt dat hij gescheiden werd van zijn zusjes omdat hij ‘te veel verantwoordelijkheid voor zijn zusje’ zou nemen. Volgens hem was hij daarmee juist gewoon een broer. Met zijn broers en zussen mist de emotionele band die er wel had kunnen zijn als ze samen waren gebleven. Ook Wesley geeft aan dat de scheiding van zijn tweelingbroer hen in zekere zin beschadigd heeft en dat ze dit hebben moeten lijmen. Beide ervaringsdeskundigen benadrukken het belang dat broers en zussen in beginsel samen geplaatst moeten worden.

Tweesporenbeleid

Het gezelschap gaat vervolgens in twee groepen uiteen om te bespreken hoe het uitgangspunt van samenplaatsing beter geborgd kan worden in wetgeving, beleid en praktijk. De groepen blijken eensgezind als het gaat om het belang van samenplaatsing als uitgangspunt. De vraag ‘hoe dan’ levert een levendige, vruchtbare en constructieve discussie op. Voor Defence for Children is duidelijk geworden dat het uitgangspunt alleen geborgd kan worden door een tweesporenbeleid. Voor betere borging van het kinderrechtelijke uitgangspunt van 'samenplaatsing, tenzij' is meer nodig dan alleen een wetsaanpassing. Een wetsaanpassing moet gepaard gaan met de nodige randvoorwaarden en niet neerkomen op een dode letter of een bepaling die in de praktijk voornamelijk de individuele jeugdbeschermer raakt, terwijl het probleem blijft. Praktische belemmeringen moeten aangepakt worden. Defence for Children staat echter ook voor een sterkere rechtspositie van broertjes en zusjes, het voorkomen van rechtsongelijkheid en van onrechtvaardige verschillen in de manier waarop dit uitgangspunt al dan niet gewaarborgd wordt. Een tweesporenbeleid, gericht op wetgeving en beleid én praktijk is dus van groot belang. Samen met de betrokkenen en de ministeries blijven Defence for Children en SOS Kinderdorpen graag in gesprek om te werken aan verbeteringen in wetgeving, beleid en praktijk.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer neemt motie aan over wettelijke verankering van samenplaatsing bij uithuisplaatsing

Op 31 mei 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht in de wet vast te leggen dat het uitg…


Lees meer

Reactie op beantwoording Kamervragen over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 6 januari jl. stelden zowel D66 als PvdA Kamervragen aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris…


Lees meer

Kamervragen D66 en PvdA over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 5 januari jl. besteedde Nieuwsuur aandacht aan broers en zussen die na een uithuisplaatsing van elkaar worden geschei…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee