Scroll down

Alternate Text
News banner

Evalueer direct aanbestedingsprocedures jeugdhulp

Bij de aanbesteding van jeugdhulp door gemeenten is onvoldoende inzichtelijk op welke wijze gemeenten het belang van het kind meewegen. Zo weten bijvoorbeeld 72 jongeren in Heerhugowaard niet zeker of zij de zorg kunnen blijven krijgen, die ze nu krijgen, omdat de gemeente heeft besloten te gaan wisselen van aanbieder van gesloten jeugdhulp. Defence for Children roept op de aanbestedingsprocedures direct te evalueren.

Deze week werd duidelijk dat achttien Noord-Hollandse gemeenten besloten hebben om te wisselen van aanbieder voor gesloten jeugdhulp. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de 72 jongeren die in de gesloten jeugdhulpinstelling Transferium van Parlan in Heerhugowaard verblijven. Voor hen is het nog onzeker of en op welke wijze hun behandeling kan doorgaan en hoelang zij daar nog kunnen blijven. Dat betekent dat de voor hen zo belangrijke continuïteit van zorg in gevaar komt.

Weeg het belang van het kind mee

Defence for Children roept gemeenten op om bij het nemen van dergelijke ingrijpende beslissingen de belangen van het kind zorgvuldig te toetsen. Gemeenten moeten voorkomen dat kinderen en hun families, in de moeilijke situatie waarin ze verkeren, met nog meer onzekerheid te maken krijgen als gevolg van gemeentelijk beleid.

Dichtbij het persoonlijke netwerk

De meeste kinderen die in een gesloten instelling verblijven hebben in meerdere pleeggezinnen, gezinshuizen of open instellingen gewoond. Het zijn kwetsbare kinderen met vaak complexe problematiek. Het vinden van passende jeugdhulp op een geschikte plek dichtbij het netwerk van het kind is belangrijk. Het onderbreken van een behandeling vanwege een tussentijdse verhuizing naar een andere plek of regio is zeer onwenselijk en kan schadelijk zijn voor het kind.

Ook besluitvorming door bestuurlijke autoriteiten

Op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag geldt dat het belang van het kind altijd een eerste overweging moet zijn bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Dat geldt ook bij besluitvorming door bestuurlijke autoriteiten, bijvoorbeeld over het aangaan van een contract met een andere aanbieder van gesloten jeugdhulp. 

Welke vragen moet een gemeente zich stellen?

De volgende vragen zijn hierbij belangrijk: 

  • In hoeverre kunnen ouders en kinderen input geven?
  • Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen beslissing voor de mogelijkheid om zoveel mogelijk een gezinsleven te realiseren tussen de ouders/verzorgers en de kinderen?
  • Is gekeken of het netwerk na overplaatsing voldoende kan worden betrokken bij de behandeling?
  • Is het onderwijs voldoende geborgd als er wordt gekozen voor de wisseling van een jeugdhulpaanbieder?
  • Is gekeken naar continuïteit van hulp?
  • Is voldoende rekening gehouden met ontwikkeling, sociale veiligheid, welzijn en kwetsbaarheden van de kinderen die dit aangaat?
  • In hoeverre moeten kinderen verhuizen als gevolg van de beslissing?
  • Hoe wordt de opgebouwde kennis behouden?

Evalueer de aanbestedingsprocedure

We roepen gemeenten en de nationale overheid op om de aanbestedingsprocedures per direct te evalueren waarbij getoetst wordt of het belang van het kind daadwerkelijk een leidend criterium is conform de eisen die hiervoor op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag gelden.

Meer informatie

Lees de brandbrief van de Werkgroep Jeugdrechtadvocaten Alkmaar
Lees waarom de zorginstelling Transferium van Parlan een kort geding aanspant
Kijk het Nieuwsuur-item 'Als deze zorg wegvalt, houd ik mijn hart vast'
Lees meer over gesloten jeugdzorg

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bestrijden van geweld tegen kinderen: wat zijn de geleerde lessen?

In het kader van de tweejaarlijkse Dag van Algemene Discussie van het VN-Kinderrechtencomité, deze keer in het teken van…


Lees meer

Combatting violence against children: what are the lessons learnt?

In the context of the 2021 Day of General Discussion of the UN Committee on Rights of the Child, this time dedicated to …


Lees meer

Op de agenda van de VN: broers en zussen horen bij elkaar

Jaarlijks worden in Nederland ruim 23.000 kinderen uithuisgeplaatst, zij wonen vaak voor korte of langere tijd bij pleeg…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee