Scroll down

Alternate Text
News banner

Cijfers en successen Kinderrechtenhelpdesk 2022

De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children heeft in 2022 in totaal 828 zaken behandeld en mooie resultaten behaald, onder andere op het gebied van in Nederland gewortelde kinderen en dakloosheid. Onze helpdesk geeft kosteloos individueel juridisch advies over kinderrechten en armoede, familierecht, jeugdhulp, migratie, onderwijs en uitbuiting. De helpdesk ontving vooral vragen van ouders, hulpverleners en advocaten. In 2023 willen we de toegang tot onze helpdesk gemakkelijker maken voor kinderen, zodat zij, wanneer ze vragen hebben over hun rechten, ons vaker weten te vinden.

Successen

De Kinderrechtenhelpdesk leverde in 2022 een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een motie die zorgde voor een beleidswijziging op het gebied van de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon. Het overzicht van onze migratiejuristen over de vele kinderpardonzaken door de jaren heen, zorgde ervoor dat zij vergelijkbare zaken konden identificeren en daarbij ongelijke behandeling van kinderen signaleerden. Dit werd vervolgens ingebracht in individuele procedures van benadeelde kinderen. Ook gaf Defence for Children in de media toelichting op de ongelijke behandeling van kinderen in juridisch identieke situaties. Nadat hierover eerst Kamervragen waren gesteld, werd er vervolgens een motie ingediend en aangenomen. Dit resulteerde in een beleidswijziging en verblijfsvergunningen voor twintig in Nederland gewortelde kinderen, onder wie de jongen Ljowa.

Daarnaast voorkwam de Kinderrechtenhelpdesk dat een dakloos gezin met minderjarige kinderen de winter moest doorbrengen in de auto, ergens op een parkeerplaats. In een andere zaak schetste de helpdesk ten behoeve van een bepaalde gemeente het juridisch kader met betrekking tot primair onderwijs aan kinderen die verblijven in de noodopvang voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het zorgde ervoor dat deze kinderen voortaan in die gemeente naar de basisschool kunnen.

Korte analyse

De meeste vragen aan de helpdesk kwamen van ouders, hulpverleners en advocaten. Kinderen namen 48 keer rechtstreeks contact met ons op. De juristen van de helpdesk schreven ter ondersteuning van klachtenprocedures en rechtszaken in totaal zestien kinderrechtenrapportages en vijf algemene toelichtingen.

De afdeling Jeugdrecht behandelde in totaal 465 zaken. Er werden onder andere vragen gesteld over het familierecht (zoals omgangsregelingen), jeugdhulp (uithuisplaatsingen bijvoorbeeld), jeugdstrafrecht, onderwijs en armoede. De afdeling Migratie behandelde 361 zaken. Deze vragen gingen onder meer over gezinshereniging, in Nederland gewortelde kinderen, asiel, onderwijs en het recht op gezondheidszorg. De afdeling Uitbuiting kreeg twee zaken voorgeschoteld. Deze hadden betrekking op uitbuiting op het gebied van arbeid en diensten.

Signalen

In 2022 nam de complexiteit van de aangebrachte zaken opnieuw toe. Ook kwamen ten opzichte van vorig jaar oude zaken vaker terug. Dit laat enerzijds zien dat vragenstellers de Kinderrechtenhelpdesk waarderen, maar anderzijds dat een enkel juridisch advies niet altijd voldoende is.

Opvallend is dat er op het gebied van het jeugdrecht wederom veel dakloosheidszaken binnenkwamen, gemiddeld ontving de helpdesk elke week een nieuwe zaak. Dit heeft te maken met het feit dat een structurele en duurzame oplossing voor kinderen die met hun ouders dakloos zijn of dreigen te raken, nog steeds ontbreekt. Nieuw is dat betrokken hulpverleners en advocaten hierover vaker aan de bel trokken.  

Op migratierechtelijk gebied valt op dat er, dankzij de motie die leidde tot de beleidswijziging met betrekking tot de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon, positieve ontwikkelingen zijn voor gewortelde kinderen.

Vooruitblik

Ook in 2023 kunnen kinderen, ouders, professionals en anderen weer terecht bij de Kinderrechtenhelpdesk als zij vragen hebben over de rechten van het kind. Onze juristen denken graag en kosteloos mee.

Defence for Children vindt het belangrijk dat de Kinderrechtenhelpdesk goed toegankelijk is voor kinderen. In 2023 bekijken we hoe ervoor kan worden gezorgd dat kinderen vaker rechtstreeks contact met ons opnemen wanneer zij vragen hebben over hun rechten. Ook willen we in 2023 de mogelijkheid onderzoeken juridisch advies te geven aan kinderen op het gebied van online seksuele uitbuiting.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Meerjarig partnerschap met de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij heeft per 1 januari 2024 de samenwerking met Defence for Children voor een periode van 5 j…


Lees meer

Highlights 2023

Benieuwd naar ons werk om kinderrechten nog beter op de kaart te zetten? Nu de eerste maand van het nieuwe jaar begonnen…


Lees meer

Kim Schuurman wint Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2023

Op 15 december heeft Kim Schuurman de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2023 gewonnen met haar scriptie Game Design: …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee