Scroll down

Alternate Text

Zorg aan 16-plussers

De uitdaging

Voor jongeren die 18 jaar zijn geworden en uit een pleeggezin jeugdhulpinstelling of justitiële jeugdinrichting komen goede zorg op maat realiseren. Zij hebben recht op ondersteuning op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Veel jongeren voelen zich door hun verzorgers en begeleiders onvoldoende voorbereid op een zelfstandig leven en ervaren na vertrek dat ze er helemaal alleen voor staan. Met 'Zorg aan 16-plussers' krijgen we inzicht in de wensen en behoeften van jongeren die een pleeggezin, een jeugdzorginstelling of een justitiële jeugdinrichting gaan of hebben verlaten, waardoor de zorg voor 16-plussers op een kwalitatief betere en duurzame wijze inhoud en vorm kan worden gegeven.

In Nederland wonen ongeveer 40.000 kinderen en jongeren in een pleeggezin of jeugdinstelling. Het programma richt zich op jongeren die via een uithuisplaatsing in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst en na het verlaten van de instelling of het gezin zelfstandig willen of zijn gaan wonen. Tevens richt het project zich op bestuurders, beleidsmakers en jeugdprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van zorg aan deze groep jongeren.

De looptijd van dit programma is januari 2014 tot en met december 2016.

Wat doen we?

Jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp kunnen zelf het beste vertellen wat zij nodig hebben om een al te abrupte overgang naar volwassenheid te voorkomen. Defence for Children voert verschillende activiteiten uit binnen het onderwerp zorg aan 16-plussers, waaronder het participatieve project I'm Ready. In het programma I'm Ready gaat het vooral om de vraag hoe jongeren de voorbereiding op zelfredzaamheid zelf ervaren en wat zij belangrijk vinden, om van hieruit te werken aan verbeteringen. Het project I'm Ready omvat:

  • Analyse van een groot aantal publicaties over de zorg aan 16-plussers. Hierbij gaat het om artikelen en onderzoeken die zijn verschenen over beleid, methoden en praktijkvoorbeelden om jongeren te ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid.
  • Onderzoek naar bestaande initiatieven en praktijken om te bepalen waar de behoeften van jongeren liggen.
  • Oprichting van een jongerenteam in de regio Holland Rijnland. Het jongerenteam heeft onderzoek gedaan naar ervaringen van jongeren in pleeggezinnen en de jeugdhulp.
  • Organisatie van een open Space conferentie in de regio Overijssel/Gelderland voor jongeren en sociale partners. Hulpverleners, managers en jongeren spraken samen over de benodigde verbeteringen in de voorbereiding op zelfstandigheid.
  • De informatie, inzichten en ervaringen van de jongerenteams in Holland Rijnland en Gelderland/Overijssel zijn ingebracht in het landelijk traject. Gezamenlijk zijn we gekomen tot landelijke agendering van het perspectief van jongeren over de noodzaak om de zorg voor jongeren die jeugdzorg en jeugddetentie verlaten overal in Nederland beter af te stemmen op de behoefte van de jongeren.

Resultaten

  • Jongeren in de regio Holland Rijnland hebben tien aanbevelingen ontwikkeld om het aanbod aan hulp en begeleiding beter aan te laten sluiten op de vraag en behoefte van jongeren, resulterend in een aantal (tien) algemene aanbevelingen voor de zorg aan 16-plussers.
  • Tijdens regionale conferenties hebben de jongeren de aanbevelingen gepresenteerd en afspraken gemaakt met instellingen en gemeenteambtenaren, die vervolgens in beleid en praktijk zullen worden opgevolgd.
  • De conferentie die werd gehouden in de regio Overijssel/Gelderland leidt tot verspreiding van kennis over verschillende best practices, en een aantal persoonlijke actiepunten en intenties die door jongeren en professionals mee zijn genomen.
  • Blijvende aandacht voor verbetering in beleid en praktijk voor zorg aan 16-plussers in de jeugdhulp.
  • Er is een website ontwikkeld, waar alle informatie over de zorg aan 16-plussers bij elkaar komt.

Impact

De ervaringen en aanbevelingen van jongeren worden ingezet om landelijk aandacht te vragen voor verbeteringen in beleid en praktijk van zorg aan 16-plusssers in de jeugdhulp. Hiermee willen wij uiteindelijk bereiken dat 16-plussers in heel Nederland van de betrokken instelling de zorg, begeleiding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben in de voorbereiding op zelfstandigheid. Belangrijk is daarbij dat zij een persoon hebben om op terug te vallen en begeleiding krijgen bij het beheer van financiën en administratie.

Samenwerking

Defence for Children werkt samen met Stichting Alexander, Spectrum partner met elan, Stichting Kinderperspectief, JSO en JongWijs.

Financiering

Stichting Kinderpostzegels, Save the Children, Fonds1818, Provincie Zuid Holland, Provincie Gelderland, Pastoor Mekel via Stichting ECR group.

Francesco, 23 jaar

Toen Francesco nog thuis woonde kreeg hij een ondertoezichtstelling. Hij wilde niet meer naar school, maar alleen fulltime werken om veel geld te verdienen. Nadat hij in een begeleid wonen-project terecht kwam veranderde dat. Zijn begeleider gooide het over een andere boeg. Hij had een gitaar aan de muur hangen die Francesco mocht lenen. Zijn hobby groeide uit tot een bijbaan en inmiddels durft hij zich voorzichtig muzikant te noemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Maartje Schulte
Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee