Scroll down

Alternate Text

Zero Tolerance tegen meisjesbesnijdenis

De uitdaging

Op 6 februari 2003 heeft het Inter-African Committee (IAC) een internationale conferentie in Addis Abeba, Ethiopië gehouden. Afgevaardigden van dertig Afrikaanse landen en een aantal VN-Organisaties discussieerden over de traditie Vrouwelijke Genitale Verminking (hierna meisjesbesnijdenis) en de ernstige schadelijke gevolgen die deze traditie heeft voor meisjes en vrouwen. De afgevaardigden waren het er unaniem over eens dat er een eind moest komen aan deze traditie overal ter wereld. Ze riepen 6 februari uit tot de internationale Zero Tolerance Day tegen meisjesbesnijdenis. In Nederland wordt met Platform 6/2, waar Defence for Children deel van uitmaakt, gehoor gegeven aan de oproep van het IAC. Door middel van bijeenkomsten wordt er bekendheid gegeven aan meisjesbesnijdenis en discussie gevoerd over de wijze waarop meisjesbesnijdenis bestreden kan worden. In landen waar Defence for Children programma's heeft zoals Sierra Leone, Ethiopië en Liberia lopen meisjes grote kans besneden te worden. 

Sinds medio 2021 zijn we niet meer actief betrokken bij Platform 6/2 en het organiseren van de Zero Tolerance Day. 

Wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. In Nederland wonen 38.000 meisjes in de leeftijd van 0-19 met tenminste 1 ouder uit een land waar meisjesbesnijdenis voorkomt. Van deze 38.000 meisjes lopen 4.200 meisjes het risico besneden te worden in de komende 20 jaar. Dit risico is vooral aanwezig wanneer zij hun land van herkomst bezoeken. Verder wonen er in Nederland ongeveer 41.000 vrouwen die besneden zijn.

Wat doen we?

Besnijdenis van meisjes die de vorm heeft van geheel of gedeeltelijke verwijderen van vrouwelijke geslachtsorganen is een schending van het VN-Kinderrechtenverdrag, artikel 24 lid 3. Met het Platform 6/2 strijden we tegen deze kinderrechtenschending.

  • Sinds 2004 organiseert Platform 6/2 elk jaar rond 6 februari een bijeenkomst om aandacht te vragen voor meisjesbesnijdenis in Nederland. De conferentie is bedoeld voor geïnteresseerden en betrokkenen vanuit Nederlandse organisaties en partijen die zich inzetten voor de aanpak van meisjesbesnijdenis, zoals hulpverleners, zelforganisaties, sleutelpersonen, ngo's, onderzoekers en bestuurders.
  • De afgelopen jaren heeft het Platform 6/2 de aanpak ter voorkoming van meisjesbesnijdenis in Nederland en internationaal centraal gesteld. Er is prominent aandacht besteed aan het Nederlandse nazorg programma's en reconstructieve zorg voor besneden vrouwen. Daarnaast worden inzichten en ontwikkelingen, zoals de aanhoudende vluchtelingenstroom besproken en wordt aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen.

Resultaten

  • Meer aandacht voor de bestrijding van meisjesbesnijdenis.
  • In Nederland wordt met Platform 6/2 gehoor gegeven aan de oproep van het Inter-African Committee.
  • Het bestrijden van meisjesbesnijdenis in Nederland en internationaal.
  • Het bespreken van nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen, als het gaat om meisjesbesnijdenis. 

Impact

Platform 6/2 levert een bijdrage aan de oproep van het Inter-African Committee, zodat er stappen genomen worden naar een wereld zonder de besnijdenis van meisjes en vrouwen. Door middel van de bijeenkomsten van Platform 6/2 wordt samen met de betrokkenen partijen in Nederland, zoals hulpverleners, zelforganisaties, sleutelpersonen, ngo's, onderzoekers en bestuurders, het onderwerp meisjesbesnijdenis in Nederland meer onder de aandacht gebracht.

Samenwerking

Platform 6/2 dat bestaat uit Defence for Children - ECPAT Nederland, de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan International Nederland organiseert elk jaar rond 6 februari een bijeenkomst om aandacht te vragen voor meisjesbesnijdenis.

Financiering

De jaarlijkse dag tegen meisjesbesnijdenis wordt gefinancierd door de partners in het Platform 6/2.

Alina, 8 jaar

Alina woonde in Nigeria en zij was 2 jaar toen haar vader thuis werd vermoord. Haar moeder leefde sindsdien in angst en besloot na bedreigingen te vluchten naar Nederland. Alina woont nu al weer drie jaar in Nederland. De moeder van Alina heeft nog wel contact met de familie van haar overleden man. Haar schoonmoeder laat weten dat Alina besneden moet worden. Dit wil de moeder van Alina niet, maar de familie van haar overleden man is hier heel stellig in. Ze willen dat Alina en haar moeder terugkomen naar Nigeria.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Liselot Bloemen
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee