Scroll down

Alternate Text

Terug naar huis

De uitdaging 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat, in het eerste halfjaar van 2019 ruim 347.000 kinderen een vorm van jeugdhulp kregen en ruim 19.000 kinderen in een pleeggezin zijn opgenomen. Belangrijk om te weten is dat kinderen niet zomaar uit huis mogen worden geplaatst. Voor uithuisplaatsing, moet eerst minder ingrijpende hulp aan ouders en hun kind gegeven worden. Pas als dit onvoldoende helpt, wordt uithuisplaatsing een optie. Bovendien moet, waar mogelijk, worden gewerkt aan terugplaatsing van het kind bij zijn of haar ouders. Deze rechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Helaas ontvangt Defence for Children via de Kinderrechtenhelpdesk signalen die de terugplaatsing van het kind mogelijk bemoeilijken.

Twee signalen die kunnen duiden op een structureel probleem bij uithuisplaatsingen:

1. Er zijn situaties waar kinderen tijdens de eerste fase van de uithuisplaatsing (tijdelijk) geen contact mogen hebben met hun ouders. Bij het kind kan dit voor vervreemding, angst en trauma zorgen. Dit is in strijd met het VN- Kinderrechtenverdrag; wanneer een kind is gescheiden van zijn ouders, heeft hij of zij recht op contact en omgang, tenzij dit niet in het belang van het kind is.

2. Ouders geven aan dat zij, zowel voor als nadat hun kind uit huis is geplaatst, niet altijd voldoende en/of de juiste hulp en begeleiding ontvangen. Dit kan voor onzekerheid bij de ouder(s) of verzorger(s) zorgen en bemoeilijkt het heropnemen van hun taak als opvoeder.

Het project loopt van januari 2020 tot en met december 2020. 

Wat doen we? 

We onderzoeken wat bij de uithuisplaatsing van kinderen goed gaat en wat beter kan. Met het project beogen we beter inzicht te krijgen in de praktijk van de uithuisplaatsingen. We willen grip krijgen op de good practices en de knelpunten die het voorkomen van uithuisplaatsing in de weg staan en terugplaatsing na uithuisplaatsing belemmeren. Waar nodig brengen we verbeterpunten en oplossingsrichtingen in kaart. Defence for Children richt zich tijdens dit project op kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar die met tussenkomst van een kinderrechter gedwongen uit huis zijn geplaatst, op ouders van wie hun kinderen uit huis zijn geplaatst en op professionals zoals hulpverleners en pleegzorgmedewerkers.

Hiertoe voeren we de volgende activiteiten uit:

  • Juridische analyse van internationale en nationale wet- en regelgeving.
  • Interviewstudie onder kinderen en ouders.
  • Enquête onder (jeugd)professionals. 

De uitkomsten van deze activiteiten worden voorgelegd aan een brede groep professionals tijdens een reflectiesessie en worden gepubliceerd in een onderzoeksrapport.

Resultaten 

Het eindresultaat is een onderzoeksrapport met een verbeterplan dat wordt ingezet in de lobby ter verbetering van jeugdhulp en pleegzorg.

Impact 

Er is meer aandacht voor de rechten van kinderen die uit huis zijn geplaatst. De bevindingen van het onderzoek worden in de lobby gebruikt om te pleiten voor het verminderen van uithuisplaatsingen en het bevorderen van terugplaatsingen.

Samenwerking

Defence for Children stelt voor het onderzoek een begeleidingscommissie samen en werkt samen met JongWijs, een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee