Scroll down

Alternate Text

Terug naar huis

De uitdaging 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat, in 2019 ruim 443.000 kinderen een vorm van jeugdhulp kregen. Daarvan ontvingen bijna 43.000 kinderen jeugdhulp met verblijf. Ruim 21.000 kinderen zijn in een pleeggezin opgenomen (zie onderaan deze pagina voor een toelichting). Belangrijk om te weten is dat kinderen niet zomaar uit huis worden geplaatst. Voor de uithuisplaatsing, wordt eerst minder ingrijpende hulp aan ouders en hun kind gegeven. Pas als dit onvoldoende helpt, wordt uithuisplaatsing een optie. Bovendien wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugplaatsing van het kind bij zijn of haar ouders. Deze rechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Helaas ontvangt Defence for Children via de Kinderrechtenhelpdesk signalen dat uithuisplaatsing en terugplaatsing niet altijd goed verlopen. De uitdaging die Defence for Children met het project Terug naar huis aangaat is om kennis te verzamelen over good practices en verbeterpunten voor de praktijk van uithuisplaatsing en terugplaatsing

Wat doen we? 

We onderzoeken wat bij de uithuisplaatsing van kinderen goed gaat en wat beter kan. Met het project beogen we beter inzicht te krijgen in de praktijk van de uithuisplaatsingen. We willen enerzijds grip krijgen op de good practices en anderzijds op de knelpunten die het voorkomen van uithuisplaatsing in de weg staan en terugplaatsing na uithuisplaatsing belemmeren. Waar nodig brengen we verbeterpunten en oplossingsrichtingen in kaart.

Defence for Children richt zich tijdens dit project op kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar die met tussenkomst van een kinderrechter gedwongen uit huis zijn geplaatst, op ouders van wie hun kinderen uit huis zijn geplaatst en op professionals zoals hulpverleners en pleegzorgmedewerkers.

Hiertoe voeren we de volgende activiteiten uit:

  • Juridische analyse van internationale en nationale wet- en regelgeving.
  • Interviewstudie onder kinderen en ouders.
  • Enquête onder (jeugd)professionals. 

De uitkomsten van deze activiteiten worden voorgelegd aan een brede groep professionals tijdens een reflectiesessie en worden gepubliceerd in een onderzoeksrapport.

Resultaten 

Het onderzoek resulteert in een rapport met aanbevelingen volgend uit de juridische analyse en goede praktijkvoorbeelden en verbeterpunten die met ons zijn gedeeld.

Impact 

Er is meer aandacht voor de rechten van kinderen die uit huis zijn geplaatst. Geïdentificeerde knelpunten, oplossingsrichtingen en goede voorbeelden worden in de lobby gebruikt om te pleiten voor het verminderen van uithuisplaatsingen en het bevorderen van terugplaatsingen.

Samenwerking

Defence for Children stelt voor het onderzoek een begeleidingscommissie samen en werkt samen met JongWijs, een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Over de cijfers

  • De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar oud.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee