Scroll down

Alternate Text

Speaking Minds

De uitdaging

In Nederland groeien ruim 292.000 kinderen op in armoede. Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheid en schaamte zijn blijvend van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de samenleving als geheel. Kinderen lopen een verhoogd risico om ook in hun volwassen leven met armoede- en schuldenproblematiek in aanraking te komen. Met het project Speaking Minds willen we door middel van samenwerking een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van jongeren die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen, laten zien hoe deze versterking bijdraagt aan het tegengaan van sociale uitsluiting en hoe de wensen en behoeften van jongeren vertaald kunnen worden naar een inclusief en effectief gemeentelijk armoedebeleid in gemeenten.

Het percentage kinderen met kans op armoede ligt op 8,9%. In 2017 leefden 117.000 minderjarigen vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen.

Defence for Children werkt samen met Save the Children en Stimulansz aan het versterken van de positie van jongeren in de maatschappij door middel van het programma Speaking Minds. Dit programma sluit aan bij de behoeften van jongeren en gaat armoede en sociale uitsluiting tegen. Speaking Minds loopt van juli 2016 - juli 2018.

Wat doen we?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid en zijn verplicht kinderen en jongeren te betrekken bij de vorming van beleid. Dit project richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen of hier op een andere manier ervaring mee hebben. In het project worden groepen jongeren van MBO's en ROC's gekoppeld via jongerendenktanks aan gemeentelijke beleidsmakers. De lokale beleidsmakers leggen een probleem voor aan een groep jongeren die deze op een creatieve manier proberen op te lossen. Hiertoe wordt de photo-voice methode gebruikt, een methode waarin jongeren via fotografie met het probleem aan de slag gaan. Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Na een aantal maanden vindt een verplichte terugkoppeling plaats door de gemeente aan de jongeren over wat er met hun idee├źn is gedaan en op welke manier die van toepassing zijn gebleken.

Wat is de rol van Defence for Children binnen het project?

  • Het geven van training over kinderrechten en veilig participeren aan betrokken gemeentelijke beleidsmedewerkers en professionals, en aan de jongeren die deelnemen aan het project.
  • Het toezien op de kwaliteit van participatie van jongeren en beleidsmakers.
  • Het beschikbaar stellen van de Kinderrechtenhelpdesk voor het geven van individueel juridisch advies aan kinderen en jongeren uit de jongerendenktank die daar behoefte aan hebben.
  • Wanneer hier zorgwekkende signalen uit voortkomen volgt informatieverstrekking en belangenbehartiging richting lokale, bovenregionale en nationale overheden.

Resultaten

Speaking Minds draagt bij aan een inclusief en effectief armoedebeleid dat maatwerk levert aan kinderen, jongeren en gemeenten door structurele integratie van jongerenparticipatie op gemeentelijk niveau.

  • Tien gemeenten hebben een inclusief en effectiever armoede- en schuldenbeleid waarin de visie en behoeften van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar is ge├»ntegreerd.
  • 180 kwetsbare jongeren hebben kennis, kunde en vaardigheden opgedaan om mee te denken, zich uit te drukken over het armoede beleid/sociale uitsluiting en om bij te dragen aan schuldpreventie onder jongeren.
  • Een duurzaam dialoog is ontstaan en wordt in stand gehouden tussen betrokken jongeren en beleidsmakers en de resultaten zijn gedeeld op gemeentelijk, bovenregionaal en nationaal niveau.
  • Armoede en sociale uitsluiting onder kinderen en jongeren in Nederland wordt teruggedrongen.
  • Landelijk en lokaal armoedebeleid wordt inclusief en effectiever.

Impact

Kinderen en jongeren in achterstandssituaties kunnen door geldgebrek vaak niet meedoen. Door deze jongeren mee te laten praten en denken over oplossingen op gemeentelijk niveau wordt sociale uitsluiting verminderd, wordt vertrouwen in de overheid vergroot en vergroot participatie het toekomstperspectief voor deze kwetsbare groep jongeren. Het project voorziet in de behoefte van gemeenten door hen handvatten voor jeugdparticipatie te bieden.

Samenwerking

Defence for Children werkt samen met Save the Children en Stimulansz aan het versterken van de positie van jongeren in de maatschappij, sluit aan bij hun behoeften en gaat armoede en sociale uitsluiting tegen.

Financiering

Speaking Minds wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Charlotte Vanderhilt
Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee