Scroll down

Alternate Text

She Leads

De uitdaging

Wereldwijd zien we steeds meer activisme onder leiding van meisjes en jonge vrouwen, die strijden tegen genderongelijkheid, uitsluiting en onrechtvaardigheid. Elke dag staan moedige meisjes en jonge vrouwen in de frontlinie. Zij eisen verandering en het recht om hun stem te laten horen. Hun groeiende betrokkenheid bij sociaal activisme heeft geleid tot vele doorbraken over de hele wereld.

Toch is er steeds minder ruimte voor activisme van meisjes en jonge vrouwen. Discriminerende sociale normen op grond van geslacht en leeftijd beperken het maatschappelijk middenveld (shrinking civil society) en de toegang van meisjes en jonge vrouwen. Dit beperkt hun recht om zich vrij te organiseren, hun mening te uiten en betekenisvol deel te nemen aan het sociale en politieke leven, zowel online als offline.

She Leads is een initiatief voor en door meisjes en jonge vrouwen, omdat zij het recht hebben voor zichzelf te spreken en beslissen. Het is een vijfjarig programma, dat loopt van januari 2021 tot en met december 2025. Dit programma wil de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming vergroten zodat heersende gendernormen veranderen, in zowel formele als informele instellingen. Dit omvat participatie en leiderschap van meisjes en jonge vrouwen in lokale en nationale politiek, in regionale en internationale instituten zoals de VN Mensenrechtenraad of de Afrikaanse Unie en ook in het maatschappelijk debat.

Wat we doen

Het She Leads-consortium verenigt kinderrechtenorganisaties, feministische vrouwenrechtenorganisaties en groepen geleid door meisjes en jonge vrouwen. Het consortium werkt samen met lokale partners in Libanon, Jordanië, Mali, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Ethiopië, Uganda, Kenia en op regionaal en mondiaal niveau.

Elke partner voegt waarde toe aan de samenwerking, ongeacht het land en de omvang van de organisatie. Aan de basis van de samenwerking ligt de gemeenschappelijke overtuiging dat meisjes en jonge vrouwen zelf besluiten horen te nemen over zaken die nu en in de toekomst betrekking hebben op hun leven.

Het programma neemt het voortouw door het goede voorbeeld te geven: de focus en de lobby-doelstellingen worden bepaald door meisjes en jonge vrouwen zelf. Bovendien staat in elk programmaland een jonge vrouw aan het roer als netwerkcoördinator.

De organisaties achter She Leads zetten hun kennis, netwerken en financiële capaciteit in zodat de andere betrokken partners en organisaties hier gebruik van kunnen maken.

Activiteiten

Onze programma-aanpak bestaat uit zes onderdelen:

  • We ondersteunen en financieren organisaties die door meisjes en jonge vrouwen worden geleid;
  • We stimuleren maatschappelijke organisaties om samen te werken met en op te komen voor meisjesrechten;
  • We steunen de groei van een sociale beweging voor en door meisjes en jonge vrouwen;
  • We pleiten via en bij de media, en voeren campagne voor de verandering van sociale normen en praktijken;
  • We verzamelen, analyseren en delen gegevens over vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid en lichten leiderschap en participatie van meisjes en jonge vrouwen uit;
  • We zorgen ervoor dat meisjes en jonge vrouwen betekenisvol kunnen deelnemen aan regionale en mondiale invloedrijke initiatieven, via instanties op het gebied van mensenrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De resultaten

De landenprogramma's van She Leads, evenals de regionale en internationale programma's, streven naar verandering op deze drie gebieden:

  • het sociaal-culturele domein
  • het maatschappelijke domein
  • het institutionele domein

Verwacht wordt dat een grotere acceptatie van positieve sociaal-culturele normen op gemeenschapsniveau, in combinatie met een groeiend aantal door meisjes en jonge vrouwen geleide groepen, de nodige politieke wil zal genereren om hervormingen door te voeren die de participatie van meisjes en jonge vrouwen in beleids- en besluitvormingsprocessen mogelijk maken. Deze drieledige aanpak leidt ertoe dat het perspectief van meisjes en jonge vrouwen wordt opgenomen in gender-responsieve wetten en beleid. De aanpak draagt ook bij aan een verschuiving in maatschappelijke normen en praktijken.

Impact

In het streven naar duurzame verandering wil She Leads een blijvend, transformerend effect hebben op de betrokkenheid van meisjes en jonge vrouwen in de maatschappij. Door de krachten van verschillende internationale non-profitorganisaties, kinderrechtenorganisaties, feministische vrouwenrechtenorganisaties en autonome jongerenorganisaties te bundelen, kunnen we een groot, duurzaam netwerk creëren, verspreid over de negen landen en daarbuiten. Deze bundeling van krachten en middelen creëert een internationale beweging voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen die ook na She Leads kan voortbestaan.

She Leads investeert in de groei van kennis en begrip over hoe discriminerende sociale en gendernormen kunnen worden aangepakt bij jongens en mannen, ouders en traditionele en religieuze leiders. We investeren ook in het stimuleren van agents of change-netwerken op lokaal, nationaal en regionaal niveau. Door deze groepen proactief in te schakelen als change agents kan duurzame verandering tot stand worden gebracht in de sociale normen en praktijken van gemeenschappen.

Samenwerking

She Leads is een samenwerking tussen Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT Nederland, African Women's Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes Nederland, in strategisch partnerschap met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Door het inzetten van een groot netwerk, verspreid over negen landen in Afrika en het Midden-Oosten, strijden we voor de rechten, het leiderschap en de zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.

Financiering

Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Ellen Ambags

Stuur een email 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee