Scroll down

Alternate Text

Kinderrechtenhelpdesk

De uitdaging

Defence for Children vindt het belangrijk dat de rechten van kinderen worden nageleefd en dat iedereen die met en voor kinderen werkt kennis heeft van kinderrechten. Via de Kinderrechtenhelpdesk ontvangt Defence for Children signalen dat de rechten van kinderen in Nederland niet altijd worden nageleefd. Dit treft met name kinderen in kwetsbare situaties, zoals kinderen die niet bij hun ouders opgroeien, kinderen in armoede, kinderen die in aanraking komen met politie en justitie, kinderen die geen onderwijs volgen, kinderen zonder verblijfsvergunning of kinderen die worden uitgebuit.

Wat doen we?

Op de Kinderrechtenhelpdesk werken juristen die gespecialiseerd zijn in nationale en internationale kinderrechten. Zij geven gratis juridisch advies aan kinderen, (pleeg)ouders, advocaten, hulpverleners en andere professionals die een vraag hebben over kinderrechten. In iedere zaak bekijken de juristen om welke kinderrechten het gaat en geven zij, waar mogelijk, advies over welke stappen gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind worden nageleefd.

Resultaten

De Kinderrechtenhelpdesk behandelt jaarlijks zo’n 1.100 zaken. Deze zaken geven een goed beeld van hoe het gesteld is met de naleving van kinderrechten in Nederland en waar het mis gaat. Op basis van deze signalen, kunnen we besluiten om nader onderzoek te doen of via de politiek aandacht te vragen voor kinderrechtenschendingen. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat de situatie voor een grotere groep kinderen verbetert.

De afgelopen jaren hebben we er onder voor meer gezorgd dat:
• er meer bekendheid is over het VN-Kinderrechtenverdrag bij professionals, ouders en kinderen;
• rechters en advocaten het VN-Kinderrechtenverdrag vaker toepassen in zaken waarbij kinderen betrokken zijn;
• er meer aandacht kwam voor de rechtspositie van kinderen zonder verblijfsvergunning, bijvoorbeeld via het Kinderpardon en de Afsluitregeling;
• kinderen zonder verblijfsvergunning niet meer op straat komen te staan;
• kinderen op de vlucht bij aankomst in Nederland niet meer in de cel worden geplaatst;
• ouders van misbruikte kinderen namens hun kinderen spreekrecht hebben.

Financiering

Een zaak op de helpdesk kost gemiddeld 500 euro. De Kinderrechtenhelpdesk wordt gefinancierd door verschillende organisaties en fondsen. Wilt u de Kinderrechtenhelpdesk steunen? Dat kan! Neem dan contact op met Lizet Vlamings via info[at]defenceforchildren.nl.

Onderscheidend

De Kinderrechtenhelpdesk is uniek. Het is de enige plek in Nederland waar gratis juridisch advies wordt verleend over de rechten van kinderen. Hierdoor worden kinderrechten beter betrokken bij een individuele zaak en komt het belang van het kind centraal te staan. Door de zaken die binnenkomen op de Kinderrechtenhelpdesk brengen we ook fundamentele en structurele knelpunten in wet- en regelgeving en de praktijk aan het licht. De combinatie van individuele zaken en aanvullende pleitbezorging is uniek en essentieel gebleken om wetgeving, beleid en praktijk te doen veranderen.

Contact:

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Defence for Children
Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee